HLUBO(ČS)KÉ TICHO

(M)EDITACE

spojená s meditační procházkou dne 8. 11.2015

 

 

 

„V tichu a prázdnu dýchá.

Tiše svým dechem tvoří svět,

aby poznalo Sebe.

V tichu a prázdnu.“

 

Dovoluji si vás pozvat na dosti „lástové“meditační setkání v Mariánském Údolí, jehož záměrem je meditace v klidu– sezení  a meditace v chůzi (čankamana), která může být prospěšná pro snazší meditaci v běžném životě, kdy je část pozornosti zaměřená dovnitř a část vně.

 

Pro dopolední vědomou chůzi bude vybrána tradičně pohodová trasa v lese v okolí Mariánského Údolí vedoucí spíše mimo značkované turistické trasy, 

která by i s přestávkami na případné čajíčkování měla trvat přibližně 2 - 2,5 hodiny.

 

Zájemci o meditaci, kteří se z nějakých důvodů nemohou zúčastnit dopolední meditaci v chůzi, mohou přijet až na odpolední program, který bude začínat kolem 14.00h. Tuto možnost je třeba dopředu domluvit.

 

Organizátor:             Jiří Ondrušák,  email: jiriondrusak@seznam.cz , tel. 731 930 474,

                                   Lesní 388, Hlubočky Mariánské Údolí

Místo a čas srazu:     v 9.30 na Lesní 388, Hlubočky Mariánské Údolí

                                   (vlak jede z OL v 8.59h a v Hlubočkách Mariánském Údolí je v 9.12h)

Max.počet:                max.8 (protože mám doma psa)

Přihlášení:                 na výše uvedený kontakt do naplnění kapacity

Přespání:                   tentokrát nenabízím

Pravidla:                    po celou dobu, i během polední pauzy, dodržování mlčení, respekt ke druhým meditujícím(ti, kteříbudou mít důležitou potřebu verbálního sdílenímohou využít druhý pokoj nebo se při chůzi dostatečně vzdálí od skupiny), nepožívání cigaret!

Strava:                       oběd vegetariánský(možná polévka, tak pro jistotu pečivo sebou) připravená organizátorem, případná večeřebude poskládána ze společných příspěvků účastníků, k pití bude po celý den k dispozici čaj

Příspěvek:                  dobrovolné nic nebo něco =o) (např.věnování oblíbené hračky, vlastnoručně namalovaného obrázku, pusy na čelo, kreditky … =o)

 

Návrh programu:

Po dohodě s účastníky může být dle společných potřeb časově upraven.

 

09.30               Srazúčastníků na adrese organizátora – Lesní 388

09.30-10.00                Upřesnění organizačních záležitostí a programu dne.

10.00-12.30    Začátek mlčení - meditace v chůzi

Cestou krátká meditační zastavení s příp. tichým čajíčkováním=o)

13.00-14.00    Oběd, vaření čaje; klidové nerušící aktivity

14.00-14.50      Chůze

15.00-15.50      Sezení

16.00               Ukončení meditace a mlčeníI.nebo pokračování s přídavkem 1x chůze a 1x sezení

                        cca do 18.00 h (dle domluvy účastníků)

18.00               Ukončení meditace a mlčeníII.(druhá varianta) a následně

                        případná večeře (složená z příspěvků účastníků), pokec

19.00               Ukončení setkání (nejpozději)

 

Co vzít sebou:

 • Potřeby na pohodlné sezení v meditaci (pro omezený počet účastníků jsou k dispozici meditační polštářky,“bobky“ a koberce)
 • Na meditaci v chůzi lese dostatekteplého oblečení, teplá pevná obuv, nejlépe pohorky a náhradní ponožky (bude po dešti), pro případný déšť pláštěnku (má být ale údajně hezky), termoska na čaj
 • Jídlo – kdo se zdrží na večeři bude vítán s něčím chutným pro sebe a příp.iostatní  =o)
 
 
 
****************************************************
 
 
 

HLUBO(ČS)KÉ TICHO

Meditace spojená s meditační procházkou dne 19.4. 2015

 

 

„Abys došel toho, že budeš věděti všecko,

nechtěj věděti o ničem nic.

Abys došel kochání ve všem,

nechtěj se kochati z ničeho v ničem.

Abys došel svojení všeho,

nechtěj svojiti z ničeho nic.

Abys došel toho, že budeš vším,

nechtěj býti v ničem ničím.“

 

                                                                                                                      Sv. Jan od Kříže

  

  Dovoluji si vás pozvat na dubnové meditační setkání v Mariánském Údolí, které bude zaměřeno tradičně na meditaci v sezení i při chůzi. Meditace v sezení nabídne bdělé uvědomování si obsahu své mysli a díky jejímu pozorování její ztišení a vyprázdnění. Meditace v chůzi (čankamana) pak prohloubení uvědomění si tohoto stavu přítomnosti při pohybu, což může být prospěšné i pro snazší meditaci v běžném životě, kdy je část pozornosti zaměřená dovnitř a část vně.

Pro dopolední vědomou chůzi bude vybrána opět nenáročná trasa v lesích v okolí Mariánského Údolí vedoucí spíše mimo značkované turistické trasy. Dopolední vycházka bude za každého počasí, proto v případě deštivé předpovědi pláštěnky sebou. Během vycházky se předpokládají (zvláště v případě očekávaného teplého počasí =o) i  delší meditace v sezení v hezkých koutech přírody, takže i s případným tichým čajíčkováním by program před obědem mohl trvat přibližně 2 - 3 hodiny (dle domluvy účastníků). Na sezení v přírodě si vezměte prosím karimatku.

  

   Zájemci o meditaci, kteří se z nějakých důvodů nemohou či se nechtějí zúčastnit dopolední meditaci v chůzi, mohou přijet až na odpolední program, který bude začínat kolem 14.-15.h. Tuto možnost je třeba dopředu domluvit a je třeba počítat s tím, že čas návratu z vycházky není vůbec přesně dán. Upřednostněni budou přitom zájemci o účast na celé sobotní meditaci.

 

Organizátor:             Jiří Ondrušák,  email: jiriondrusak@seznam.cz , tel. 731 930 474,

                                   Lesní 388, Hlubočky Mariánské Údolí

Místo a čas srazu:     v 9.30 v místě bydliště organizátora

                                   (vlak jede z OL v 8.59h a v Hlubočkách Mariánském Údolí je v 9.12h)

Max.počet:                cca 12 účastníků (možno i začátečníci)

Přihlášení:                 na výše uvedený kontakt do naplnění kapacity

Přespání:                   případná možnost přespání před / po samozásedu bude upřesněna

na požádání dle situace

Pravidla:                    po celou dobu, i během polední pauzy, dodržování mlčení, respekt ke druhým meditujícím, přičemž na stručné verbální sdílení lze využít samostatný pokoj), nepožívání alkoholu,cigaret atp.

Strava:                       oběd vegetariánský, bezlepkový, připravený organizátorem, večeře a další případná strava v neděli bude poskládána ze společných příspěvků účastníků, k pití bude po celý den k dispozici čaj

Příspěvek:                  dobrovolný příspěvek za oběd dle vlastního uvážení nebo věnování oblíbené hračky, vlastnoručně namalovaný obrázek, pusa na čelo,  kreditka … atp. =o)

 

Návrh programu:
Po dohodě s účastníky může být dle společných potřeb časově upraven.

09.30               Sraz účastníků na adrese organizátora – Lesní 388

09.30-10.00                Upřesnění organizačních záležitostí a programu dne.

10.00-13.00    Začátek mlčení - meditace v chůzi

Cestou krátká meditační zastavení s příp. tichým čajíčkováním =o)

13.00-14.00    Oběd (vegetariánský, připravený organizátorem), vaření čaje; klidové nerušící aktivity

14.00-14.50    Chůze

15.00-15.50    Sezení

16.00-16.50    Chůze

17.00-18.00    Sezení

18.00-18.15    Ukončení meditace a mlčení s možností krátké mettá

18.15-19.00    Večeře (složená z příspěvků účastníků)

19.00-             Další příp. meditační či jiný program dle času, přání a zaměření účastníků

(sdílení, povídání, hudební tvoření, sledování filmu atp., přespání)

 (*) Sezení – Doporučuje se meditace samatha - vipassana nebo jiná meditace v tichu, při níž si díky všímavosti a uvědomění uvědomuje meditující obsah své vlastní mysli a také sám sebe. V pozici pozorovatele se neztotožňuje se s případnými přicházejícími myšlenkami a emocemi a nehodnotí je. Jako vědomí si vše pouze uvědomuje.

 

(**) Chůze - Cokoli děláme soustředěně, všímavě a vědomě stává se meditací, včetně chůze. Meditace v chůzi (čankamana) je jednou z nejrozšířenějších forem buddhistické praxe. Čankamana se provádí na lesních pěšinkách, poblíž místa setkání.

 

Co vzít sebou:

 • Potřeby na pohodlné sezení v meditaci (pro určitý omezený počet účastníků jsou k dispozici dle domluvy meditační polštářky,“bobky“ a koberce)
 • Na meditaci v chůzi lese dle počasí raději ještě dostatek teplého oblečení, teplá pevná obuv, nejlépe pohorky a náhradní ponožky, pro případný déšť pláštěnku, termoska na čaj a na sezení venku malou karimatku
 • Jídlo – kdo se zdrží na večeři bude vítán s chutným pokrmem pro sebe i ostatní  =o)
 • Hudební nástroje, film na flashce, nic … k případnému večernímu hraní, zpívání, dívání či nic-ne-dělání
 • V případě, že bude domluvený nocleh (zdarma), tak dle upřesnění spacák + karimatku 
 
 
 
 
 
......................................................................................................................................................
 
 
 

HLUBO(ČS)KÉ TICHO

Meditace spojená s meditační procházkou dne 14.3. 2015

 

 

„Nejsme to, co se snaží o něco.

Nejsme ani to, co se snaží o To.

Jsme To, co si to i To uvědomuje.“

  

  Dovoluji si vás pozvat na březnové meditační setkání v Mariánském Údolí, které bude opět zaměřeno na meditaci v sezení i při chůzi. Snahou meditace v sezení je bdělé uvědomování si obsahu své mysli a díky jejímu pozorování její ztišení a vyprázdnění. Meditace v chůzi (čankamana) nabízí prohloubení uvědomění si tohoto stavu přítomnosti při pohybu, což může být prospěšné i pro snazší meditaci v běžném životě, kdy je část pozornosti zaměřená dovnitř a část vně.

 

 Pro dopolední vědomou chůzi bude vybrána opět nenáročná trasa v lesích v okolí Mariánského Údolí vedoucí spíše mimo značkované turistické trasy, která by i s přestávkami na případné čajíčkování měla trvat přibližně 2 - 2,5 hodiny.

  

   Zájemci o meditaci, kteří se z nějakých důvodů nemohou či se nechtějí zúčastnit dopolední meditaci v chůzi, mohou přijet až na odpolední program, který bude začínat kolem 14.00h. Tuto možnost je třeba dopředu domluvit. Upřednostněni budou přitom zájemci o účast na celé sobotní meditaci.

 

 

Organizátor:             Jiří Ondrušák,  email: jiriondrusak@seznam.cz , tel. 731 930 474,

                                   Lesní 388, Hlubočky Mariánské Údolí

Místo a čas srazu:     v 9.30 v místě bydliště organizátora

                                   (vlak jede z OL v 8.59h a v Hlubočkách Mariánském Údolí je v 9.12h)

Max.počet:                cca 12 účastníků (možno i začátečníci)

Přihlášení:                 na výše uvedený kontakt do naplnění kapacity

Přespání:                   případná možnost přespání před / po samozásedu bude upřesněna

na požádání dle situace

Pravidla:                    po celou dobu, i během polední pauzy, dodržování mlčení, respekt ke druhým meditujícím (na stručné verbální sdílení lze využít druhý, samostatný pokoj), nepožívání alkoholu,cigaret atp.

Strava:                       oběd vegetariánský, bezlepkový, připravený organizátorem, večeře a další případná strava v sobotu a v neděli bude poskládána ze společných příspěvků účastníků, k pití bude po celý den k dispozici čaj

Příspěvek:                  dobrovolný příspěvek za oběd dle vlastního uvážení nebo věnování oblíbené hračky, vlastnoručně namalovaný obrázek, pusa na čelo,  kreditka … atp. =o)

 

Návrh programu:

Po dohodě s účastníky může být dle společných potřeb časově upraven.

 

09.30               Sraz účastníků na adrese organizátora – Lesní 388

09.30-10.00                Upřesnění organizačních záležitostí a programu dne.

10.00-12.30    Začátek mlčení - meditace v chůzi

Cestou krátká meditační zastavení s příp. tichým čajíčkováním =o)

12.30-14.00    Oběd (vegetariánský, připravený organizátorem), vaření čaje; klidové nerušící aktivity

14.00-14.50    Chůze

15.00-15.50    Sezení

16.00-16.50    Chůze

17.00-18.00    Sezení

18.00-18.15    Ukončení meditace a mlčení s možností krátké mettá

18.15-19.00    Večeře (složená z příspěvků účastníků)

19.00-             Další příp. meditační či jiný program dle času, přání a zaměření účastníků

(sdílení, povídání, hudební tvoření, sledování filmu atp., přespání)

 (*) Sezení – Doporučuje se meditace samatha - vipassana nebo jiná meditace v tichu, při níž si díky všímavosti a uvědomění uvědomuje meditující obsah své vlastní mysli a také sám sebe. V pozici pozorovatele se neztotožňuje se s případnými přicházejícími myšlenkami a emocemi a nehodnotí je. Jako vědomí si vše pouze uvědomuje.

 

(**) Chůze - Cokoli děláme soustředěně, všímavě a vědomě stává se meditací, včetně chůze. Meditace v chůzi (čankamana) je jednou z nejrozšířenějších forem buddhistické praxe. Čankamana se provádí na lesních pěšinkách, poblíž místa setkání.

 

 

Co vzít sebou:

 • Potřeby na pohodlné sezení v meditaci (pro omezený počet účastníků jsou k dispozici meditační polštářky,“bobky“ a koberce)
 • Na meditaci v chůzi lese dostatek teplého oblečení, teplá pevná obuv, nejlépe pohorky a náhradní ponožky, pro případný déšť pláštěnku, termoska na čaj
 • Jídlo – kdo se zdrží na večeři bude vítán s chutným pokrmem pro sebe i ostatní  =o)
 • Hudební nástroje, film na flashce, nic … k případnému večernímu hraní, zpívání, dívání či nic-ne-dělání
 • V případě, že bude domluvený nocleh (zdarma), tak dle upřesnění spacák + karimatku

 

 

.......................................................................................................................................................

 

HLUBO(ČS)KÉ TICHO

MEDITACE

spojená s meditační procházkou dne 28.2. 2015

 

 

 

„V tichu a prázdnu dýchá.

Tiše svým dechem tvoří svět,

aby poznalo se.

V tichu a prázdnu.“

  

  Dovoluji si vás pozvat na další, únorové setkání v Mariánském Údolí zaměřené na meditaci v sezení i při chůzi. Záměrem meditace v klidu – sezení je bdělé nahlížení na svou mysl a díky pozorování její ztišení a vyprázdnění. Meditace v chůzi (čankamana) nabízí prohloubení uvědomění si tohoto stavu přítomnosti při pohybu, což může být prospěšné i pro snazší meditaci v běžném životě, kdy je část pozornosti zaměřená dovnitř a část vně.

 

 Pro dopolední vědomou chůzi bude vybrána opět nenáročná trasa v lesích v okolí Mariánského Údolí vedoucí spíše mimo značkované turistické trasy, která by i s přestávkami na případné čajíčkování měla trvat přibližně 2 - 2,5 hodiny.

  

   Zájemci o meditaci, kteří se z nějakých důvodů nemohou či se nechtějí zúčastnit dopolední meditaci v chůzi, mohou přijet až na odpolední program, který bude začínat kolem 14.00h. Tuto možnost je třeba dopředu domluvit. Upřednostněni budou přitom zájemci o účast na celé sobotní meditaci.

 

Organizátor:             Jiří Ondrušák,  email: jiriondrusak@seznam.cz , tel. 731 930 474,

                                   Lesní 388, Hlubočky Mariánské Údolí

Místo a čas srazu:     v 9.30 v místě bydliště organizátora

                                   (vlak jede z OL v 8.59h a v Hlubočkách Mariánském Údolí je v 9.12h)

Max.počet:                cca 12 účastníků (možno i začátečníci)

Přihlášení:                 na výše uvedený kontakt do naplnění kapacity

Přespání:                   případný požadavek na přespání před / po samozásedu bude se zájemci upřesněna na požádání

Pravidla:                    po celou dobu, i během polední pauzy, dodržování mlčení, respekt ke druhým meditujícím (přičemž ti, kteří budou mít potřebu verbálního sdílení mohou využívat druhý pokoj), nepožívání alkoholu,cigaret atp.

Strava:                       oběd vegetariánský, bezlepkový, připravený organizátorem, večeře a další případná strava v sobotu a v neděli bude poskládána ze společných příspěvků účastníků, k pití bude po celý den k dispozici čaj

Příspěvek:                  dobrovolný příspěvek za oběd dle vlastního uvážení nebo věnování oblíbené hračky, vlastnoručně namalovaného obrázku, pusy na čelo,  kreditky … =o)

 

 

Návrh programu:

Po dohodě s účastníky může být dle společných potřeb časově upraven.

 

Sobota

09.30               Sraz účastníků na adrese organizátora – Lesní 388

09.30-10.00                Upřesnění organizačních záležitostí a programu dne.

10.00-12.30    Začátek mlčení - meditace v chůzi

Cestou krátká meditační zastavení s příp. tichým čajíčkováním =o)

12.30-14.00    Oběd (vegetariánský, připravený organizátorem), vaření čaje; klidové nerušící aktivity

14.00-14.50    Chůze

15.00-15.50    Sezení

16.00-16.50    Chůze

17.00-18.00    Sezení

18.00-18.15    Ukončení meditace a mlčení s možností krátké mettá

18.15-19.00    Večeře (složená z příspěvků účastníků)

19.00-             Další příp. meditační či jiný program dle času, přání a zaměření účastníků

(sdílení, povídání, hudební tvoření, sledování filmu atp., přespání)

 

Neděle

Dle zájmu je možné se domluvit a zajet společně na meditaci s Marcelkou z hor

do Frenštátu pod Radhoštěm - začátek v 10.00h.

 

 (*) Sezení – Doporučuje se meditace samatha - vipassana nebo jiná meditace v tichu, při níž díky soustředění, všímavosti a uvědomění proniká meditující k podstatě své vlastní mysli. V pozici pozorovatele se učí všímat si obsahu své mysli a neztotožňuje se s případnými přicházejícími myšlenkami a emocemi z pozice pozorovatele. Jako vědomí si vše pouze uvědomuje.

 

(**) Chůze - Cokoli děláme soustředěně, všímavě a vědomě stává se meditací, včetně chůze. Meditace v chůzi (čankamana) je jednou z nejrozšířenějších forem buddhistické praxe. Čankamana se provádí na lesních pěšinkách, poblíž místa setkání.

 

 

Co vzít sebou:

 • Potřeby na pohodlné sezení v meditaci (pro omezený počet účastníků jsou k dispozici meditační polštářky,“bobky“ a koberce)
 • Na meditaci v chůzi lese dostatek teplého oblečení, teplá pevná obuv, nejlépe pohorky a náhradní ponožky, pro případný déšť pláštěnku, termoska na čaj
 • Jídlo – kdo se zdrží na večeři či i déle bude vítán s chutným pokrmem pro sebe i ostatní  =o)
 • Hudební nástroje, film na flashce, nic … k případnému večernímu hraní, zpívání, dívání či nic-ne-dělání
 • V případě, že bude domluvený nocleh (zdarma), tak dle upřesnění spacák + karimatku

 

 

 

..................................................................................................................................................................................

SETKÁNÍ S NIKÝM - V SOBĚ A VE VŠEM

SETKÁNÍ S MARCELKOU Z HOR  

8.2.2015  SVATÝ KOPEČEK 

 

Přijměte prosím srdečné pozvání

na setkání s někým - nikým, kdo vnímá svět z perspektivy Jednoty,

s někým - nikým, který je za dualitním vnímáním dobra a zla,

s někým - nikým, kdo prostě Je.

Na setkání s nikým a vším v sobě a ve všem…

 

Chcete-li se dozvědět něco o životě ženy, lidmi zvané Marcelka z hor,

chcete-li nahlédnout do odpovědi na otázku: „Kdo vlastně jsem?“

nebo chcete-li jen tiše sdílet společnou přítomnost,

přijeďte v neděli 8.2.2015 na Svatý Kopeček.

        

Setkání se uskuteční poblíž baziliky od 10:00 do 18:00h.


Více informací najdete na webu:  www.marcelkazhor.cz

nebo své dotazy k akci můžete volat na tel. 731 930 474 - Jiří Ondrušák

 

P.S. Kdo Marcelku z hor nezná, může si poslechnout např. toto video, ve kterém je Marcelka hostem Jaromíra Duška:  https://www.youtube.com/watch?v=puBql0hqIPM

 

 

 

......................................................................................................................

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ S BARVAMI A TÓNY
Všechny bytosti jsou zvány v pondělí 2.2.2015 v 17.00h do přízemí olomouckého centra RCO (výšková budova u nádraží ČD) na otevření vernisáže obrazů Julie Olešovské s doprovodem meditativně improvizační hudby skupiny ZRCADLENÍ-ÍNELDACRZ (nástroje: Šárka, Dáša, Petr, Jiří, arabská loutna, zpěv, šamanský buben, housle, koncovky, tibetské mísy, zvonkohry, didgerodoo ad.)
 
 
 
              ............................................................................................................................

HLUBO(ČS)KÉ TICHO

(M)EDITACE

spojená s meditační procházkou dne 17. 1. 2015

 

 

„Kniha podstaty naší Existence má prázdné stránky,

které umí číst jen Ticho přítomnosti

(m)editující Sebe Samo.“

  

  Dovoluji si vás pozvat na další, lednové setkání v Mariánském Údolí zaměřené na meditaci v klidu i v pohybu. Meditací v klidu, při sezení, je možné nahlédnout do naší mysli a pozorováním ji ztišit. Čankamanou (meditací v chůzi) pak lze prohloubit uvědomění si přítomnosti, což může být prospěšné pro snazší meditaci v běžném životě.

   Pro dopolední vědomou chůzi bude vybrána opět nenáročná trasa v lesích v okolí Mariánského Údolí vedoucí spíše mimo značkované turistické trasy, a která by i s přestávkami na meditaci v klidu a případné čajové občerstvení neměla trvat více jak cca 2,5 hodiny.

  

   Zájemci o meditaci, kteří se z nějakých důvodů nemohou či se nechtějí zúčastnit dopolední meditaci v chůzi, mohou přijet až na odpolední program, který bude začínat kolem 14.00h. Tuto možnost je třeba dopředu domluvit. Upřednostněni budou přitom zájemci o účast na celé sobotní meditaci.

Organizátor:             Jiří Ondrušák,  email: jiriondrusak@seznam.cz , tel. 731 930 474,

                                   Lesní 388, Hlubočky Mariánské Údolí

Místo a čas srazu:     v 9.30 v místě bydliště organizátora

                                    (vlak jede z OL v 8.59h a v Hlubočkách Mariánském Údolí je v 9.12h)

Max.počet:                cca 12 účastníků (možno i začátečníci)

Přihlášení:                 na výše uvedený kontakt do naplnění kapacity

Přespání:                   případný požadavek na přespání před / po samozásedu bude se zájemci upřesněna na požádání

Pravidla:                    po celou dobu, i během polední pauzy, dodržování mlčení, respekt ke druhým meditujícím (přičemž ti, kteří budou mít potřebu verbálního sdílení mohou využívat druhý pokoj), nepožívání alkoholu,cigaret atp.

Strava:                       oběd –vegetariánský, připravený organizátorem, večeře a další případná strava v sobotu a v neděli bude  poskládána ze společných příspěvků účastníků, k pití bude po celý den k dispozici čaj

Příspěvek:                  dobrovolný příspěvek za oběd je možný dle vlastního zvážení včetně možnosti věnování oblíbené hračky, namalování obrázku, pusa na čelo, předání kreditky … =o)

 

Návrh programu:
Po dohodě s účastníky může být dle společných potřeb časově upraven.

 

09.30               Sraz účastníků na adrese organizátora – Lesní 388

09.30-10.00    Upřesnění organizačních záležitostí a programu dne.

10.00-12.30    Začátek meditace meditací v chůzi, začátek mlčení

                     Cestou krátká meditační zastavení s tichým čajíčkováním a příp. drobným občerstvením z vlastních - společných  zásob =o)

12.30-14.00    Oběd (vegetariánský, připravený organizátorem), vaření čaje; klidové nerušící aktivity

14.00-14.45    Chůze

15.00-15.45    Sezení

16.00-16.45    Chůze

17.00-17.45    Sezení

18.00-18.15    Ukončení meditace a mlčení s možností krátké mettá meditace

18.15-19.00    Večeře (složená z příspěvků účastníků)

19.00-             Další příp. meditační či jiný program dle času, přání a zaměření účastníků

(sdílení, povídání, hudební  tvoření, sledování filmu atp.)

 

 (*) Sezení – Doporučuje se meditace samatha - vipassana pocházející z nejstarší buddhistické tradice. Díky soustředění, všímavosti a uvědomění proniká meditující k podstatě své vlastní mysli. Učí se ji všímat a nahlížet a kultivovat zautomatizované vzorce svého myšlení a chování.

 

(**) Chůze - Cokoli děláme soustředěně, všímavě a vědomě stává se meditací, včetně chůze. Meditace v chůzi (čankamana) je jednou z nejrozšířenějších forem buddhistické praxe. Čankamana se provádí na lesních pěšinkách, poblíž místa setkání.

 

Co vzít sebou:

 • Potřeby na pohodlné sezení v meditaci (pro omezený počet účastníků jsou k dispozici meditační polštářky,“bobky“ a koberce)
 • Na meditaci v chůzi lese dostatek teplého oblečení, teplá pevná obuv, nejlépe pohorky a náhradní ponožky, pro případný déšť pláštěnku, termoska na čaj
 • Jídlo – kdo se zdrží mimo sobotní program bude vítán s chutným pokrmem na pro sebe i ostatní  =o)
 • Hudební nástroje, film na flashce, nic … k případnému večernímu hraní, zpívání, dívání či nic-ne-dělání
 • V případě, že bude domluvený nocleh (zdarma), tak dle upřesnění spacák + karimatku

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Koncert hudebního seskupení

„ZRCADLENÍ /  INELDACRZ“

 

 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na meditativně hudební zrcadlení přítomného okamžiku … okamžiku plného života i klidu,
okamžiku, který je stále (s) námi …

 

 

Nástroje: 

Šárka, Mirek, Luděk, Jiří, zpěv, didgeridoo, housle, djembe,

šamanský buben, kytara, housle,  ektar, koncovky, tibetské mísy ad.

 

V Duhové čajovně v Mohelnici  ve středu 10. 12. 2014 v 19.00 h

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HLUBO(ČS)KÉ TICHO

(M)EDITACE

spojená s meditační procházkou v přírodě

v okolí Hluboček Mariánského Údolí  ve dnech 15.11. a 13.12. 2014

 

 

„Zkusme přestat číst knihy druhých

a věnujme větší pozornost knize vlastní Existence

čekající v hlubokém tichu Přítomnosti našeho Srdce,

čekající na (m)editaci Sebe Sama.“

  

  Listopadové a prosincové setkání v Mariánském Údolí si vám dovoluje opět nabídnout možnost meditace v klidu i v pohybu. Meditací v klidu, při sezení, můžeme nahlédnout do naší mysli a pozorováním ji ztišit. Čankamanou (meditací v chůzi) je pak možné uvědomit si a rozšířit stav přítomnosti v pohybu, což může být prospěšné pro snazší meditaci v běžném životě.

   Pro vědomou chůzi je vybrána nenáročná trasa v lesích v okolí Mariánského Údolí a Posluchova. Cesta povede většinou mimo značkované turistické trasy a předpokládá se, že i s přestávkami na meditaci v klidu a na případné „čajíčkování“ by mohla trvat přibližně 2,5 hodiny.

  

   Zájemci o meditaci, kteří se z nějakých důvodů nemohou či se nechtějí zúčastnit meditační vycházky, mohou přijet až na odpolední program, který bude začínat kolem 14.00h. Tuto možnost je třeba dopředu domluvit. Upřednostněni budou přitom zájemci o účast na celých sobotních meditacich.

 

 

Organizátor:             Jiří Ondrušák,  email: jiriondrusak@seznam.cz , tel. 731 930 474,

                                   Lesní 388, Hlubočky Mariánské Údolí

Místo a čas srazu:     v 9.30 v místě bydliště organizátora

                                    (vlak jede z OL v 8.59h a v Hlubočkách Mariánském Údolí je v 9.12h)

Max.počet:                cca 10 účastníků (možno i začátečníci)

Přihlášení:                 na výše uvedený kontakt do naplnění kapacity

Přespání:                   případný požadavek na přespání před / po samozásedu bude se zájemci upřesněna na požádání

Pravidla:                    po celou dobu dodržování mlčení, respekt ke druhým meditujícím,

                                   nepožívání alkoholu,cigaret atp.

Strava:                       oběd –vegetariánský, připravený organizátorem, večeře a další případná strava -  poskládána ze společných příspěvků účastníků, k pití bude po celý den k dispozici čaj

Příspěvek:                  dobrovolný příspěvek za oběd je možný dle vlastního zvážení včetně možnosti věnování oblíbené hračky, namalování obrázku, pusa na čelo, předání kreditky … =o)

 

 

Návrh programu:
Platí pro listopadový  i  prosincový termín s tím, že může být po o dohodě s účastníky dle společných potřeb upraven.

 

09.30               Sraz účastníků na adrese organizátora – Lesní 388

09.30-10.00                Upřesnění organizačních záležitostí a programu dne.

10.00-12.30    Začátek meditace meditací v chůzi, začátek mlčení

Cestou krátká meditační zastavení s tichým čajíčkováním a příp. drobným bčerstvením z vlastních - společných  zásob =o)

12.30-14.00    Oběd (vegetariánský, připravený organizátorem), vaření čaje; klidové nerušící aktivity

14.00-14.45    Chůze

15.00-15.45    Sezení

16.00-16.45    Chůze

17.00-17.45    Sezení

18.00-18.15    Ukončení meditace a mlčení s možností krátké mettá meditace

18.15-19.00    Večeře (složená z příspěvků účastníků)

19.00-             Další příp. meditační či jiný program dle času, přání a zaměření účastníků

(sdílení, povídání, hudební  tvoření, sledování filmu atp.)

 

 (*) Sezení – Doporučuje se meditace samatha - vipassana pocházející z nejstarší buddhistické tradice. Díky hlubokému soustředění, všímavosti a uvědomění proniká meditující k podstatě své vlastní mysli. Učí se ji všímat a nahlížet a kultivovat neprospěšné zautomatizované vzorce svého myšlení a chování. Rozvíjí tak kvality jasnosti, vyrovnanosti, pochopení, laskavosti a moudrosti.

 

(**) Chůze - Cokoli děláme soustředěně, všímavě a vědomě může se stát meditativní, včetně chůze. Meditace v chůzi (čankamana) je jednou z nejrozšířenějších forem buddhistické praxe. Čankamana se provádí na lesních pěšinkách, poblíž místa setkání.

 

Co vzít sebou:

 • Potřeby na pohodlné sezení v meditaci (pro omezený počet účastníků jsou k dispozici meditační polštářky,“bobky“ a koberce)
 • Na meditaci v chůzi lese dostatek teplého oblečení, teplá pevná obuv, nejlépe pohorky a náhradní ponožky, pro případný déšť pláštěnku, termoska na čaj
 • Jídlo – kdo se zdrží mimo sobotní program bude vítán s chutným pokrmem na pro sebe i ostatní  =o)
 • Hudební nástroje, film na flashce, nic … k případnému večernímu hraní, zpívání, dívání či nic-ne-dělání
 • V případě, že bude domluvený nocleh (zdarma), tak dle upřesnění spacák + karimatku 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 

HLUBO(ČS)KÉ TICHO

meditace spojená s meditační procházkou v přírodě

v okolí Hluboček Mariánského Údolí - sobota 18. října 2014,

v neděli 19.10.2014 možná společná účast na satsangu Marcelky z hor ve Zlíně

 

 

Přijměte prosím pozvání na meditační ztišení,

na uvědomění si toho, co přichází a odchází a Toho, co zůstává …

  

  Meditační setkání v Hlubočkách Mariánském Údolí by vám chtělo nabídnout možnost meditace nejen při sezení, ale i při pohybu. Meditací v klidu můžeme nahlédnout do naší mysli, ztišit ji, dostat se za ni, případně ji vyprázdnit. Čankamanou (meditací v chůzi) si můžeme uvědomit a rozšířit stav přítomnosti i při pohybu, což může být prospěšné pro snazší meditaci v běžném životě.

   Pro vědomou chůzi je vybrána nenáročná trasa v lesích v okolí Mariánského Údolí a Posluchova. Cesta vede většinou mimo značkované turistické trasy a předpokládá se, že i s přestávkami na meditaci v klidu a na případné čajíčkování ;) by mohla trvat cca 2,5 hodiny.

  

   Zájemci o meditaci, kteří se z nějakých důvodů nemohou či se nechtějí zúčastnit meditační vycházky, mohou přijet až na odpolední program, který bude začínat kolem 14.00h. Tuto možnost je třeba dopředu s organizátorem domluvit. Upřednostněni budou však zájemci o účast na celé sobotní meditaci.

 

Organizátor:             Jiří Ondrušák,  email: jiriondrusak@seznam.cz , tel. 731 930 474,

                                    Lesní 388, Hlubočky Mariánské Údolí

Místo a čas srazu:     v 9.30 v místě bydliště organizátora

                                   (vlak jede z OL v 8.59h a v Hlubočkách Mariánském Údolí je v 9.12h)

Max.počet:                cca 9 účastníků (možno i začátečníci)

Přihlášení:                 na výše uvedený kontakt do naplnění kapacity

Přespání:                   možnost přespání před / po samozásedu bude s vámi upřesněna na požádání,

přičemž je dle zájmu možné, domluvit se na společnou návštěvu nedělního satsangu Marcelky z hor,

který začíná ve Zlíně 19.10.2014 v 11.00h (viz níže program)

Pravidla:                    po celou dobu dodržování mlčení, respekt ke druhým meditujícím,

                                   nepožívání alkoholu,cigaret atp.

Strava:                       oběd –vegetariánský, připravený organizátorem, večeře - společná poskládána z příspěvků účastníků, k pití po celý den čaj

Příspěvek:                  není nutný, dobrovolný příspěvek za oběd je však možný dle vlastního zvážení

(například věnování oblíbené hračky, namalování obrázku, pusa na čelo … =o)

 

 

 

Návrh programu
(může být po o dohodě s účastníky na místě dle potřeb upraven):

 

Sobota

09.30               Sraz účastníků na adrese organizátora – Lesní 388

09.30-10.00                Upřesnění organizačních záležitostí a průběhu programu.

10.00-12.30    Začátek meditace meditací v chůzi, začátek mlčení

Cestou krátká meditační zastavení s příp. tichým čajíčkováním

a drobným občerstvením z vlastních - společných  zásob =o)

12.30-14.00    Oběd (vegetariánský, připravený organizátorem), vaření čaje; klidové nerušící aktivity

14.00-14.45    Chůze

15.00-15.45    Sezení

16.00-16.45    Chůze

17.00-17.45    Sezení

18.00-18.15    Ukončení meditace a mlčení s možností krátké mettá meditace

18.15-19.00    Večeře (složená z příspěvků účastníků)

19.00-             Další příp. meditační či jiný program dle času, přání a zaměření účastníků

(sdílení, povídání, hudební  meditace, sledování filmu atp.)

 

 

Neděle

9.30                 Možnost odjezdu autem na setkání s Marcelkou z hor, začínající v 11.00h ve Zlíně

                        Více na  https://marcelkazhor.cz/index.php/setkani-s-marcelkou

 

 (*) Sezení – Doporučuje se meditace samatha - vipassana pocházející z nejstarší buddhistické tradice. Díky hlubokému soustředění, všímavosti a uvědomění proniká meditující k podstatě své vlastní mysli. Učí se ji všímat a nahlížet a kultivovat neprospěšné zautomatizované vzorce svého myšlení a chování. Rozvíjí tak kvality jasnosti, vyrovnanosti, pochopení, laskavosti a moudrosti.

 

(**) Chůze - Cokoli děláme soustředěně, všímavě a vědomě může se stát meditativní, včetně chůze. Meditace v chůzi (čankamana) je jednou z nejrozšířenějších forem buddhistické praxe. Čankamana se provádí na lesních pěšinkách, poblíž místa setkání.

 

Co vzít sebou:

 • Potřeby na pohodlné sezení v meditaci (pro omezený počet účastníků jsou k dispozici meditační polštářky,“bobky“ a koberce)
 • Na meditaci v chůzi lese teplé oblečení, zejména teplou a pevnou obuv, nejlépe pohorky a pro případný déšť pláštěnku
 • Jídlo – kdo se zdrží na sobotní večerní pokec a nebo do neděle, bude vítán s chutným pokrmem na večer / ráno pro sebe i ostatní  =o)
 • Hudební nástroje, film na flance, nic atp. k případnému večernímu hraní, zpívání, dívání či nicnedělání
 • V případě, že bude domluvený nocleh (zdarma), tak dle dohody spacák + karimatku (přičemž  jsou k dispozici 2 spacáky a 2 karimatky a i jedno místo na gauči ;o)

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HLUBO(ČS)KÉ ZTIŠENÍ

Meditační setkání v neděli 1. prosince 2013

 

 

„I každá vločka přicházející z nebes vesmíru zapomene na Zemi čím byla.

Když však ztiší se a jako kapka nechá se dovést proudem Života do Jeho oceánu,

 zmizí její oddělenost a vrací se Domů.“

 

Přijměte prosím pozvání na meditační ztišení v Hlubočkách Mariánském Údolí

 

   Na úvod meditačního setkání bude opět zařazena meditační chůze v přírodě s cílem dosáhnout snadnější vnímání přítomnosti i v běžném životě.

  

   Zájemci o meditaci, kteří se nemohou či nechtějí zúčastnit úvodní meditační chůze, mohou přijet až na odpolední program, který bude začínat mezi 12.-13.h. Tuto možnost je třeba dopředu s organizátorem domluvit. Upřednostněni  budou zájemci o účast na celé meditaci.

 

Organizátor:             Jiří Ondrušák,  email jiriondrusak@seznam.cz , tel. 731 930 474,

                                    Lesní 388, Hlubočky Mariánské Údolí

Sraz:                           9:30 na výše uvedené adrese (vlak odj. z OL v 8:59 a do Mar.Údolí přij.v 9:12)

Max.počet:                cca 9 účastníků (možno i začátečníci)

Přihlášení:                 na výše uvedený kontakt do naplnění kapacity

Přespání:                   možnost odjezdu den po samozásedu (přespání na zemi na své karimatce a spacáku) bude upřesněna na požádání podle okolností a možností organizátora

Pravidla:                    dodržování mlčení, respekt ke druhým meditujícím, nepožívání alkoholu,cigaret 

Strava                       oběd –vegetariánský, připravený organizátorem, večeře - společná poskládána z příspěvků účastníků, k pití po celý den čaj

Finance:                    příspěvek (výše dle zvážení jednotlivého účastníka) bude použit na činnost Divadla My složeného z herců s mentálním postižením, které tímto děkuje  účastníkům předcházejících meditací za jejich příspěvky, které byly využity k realizaci kalendáře 2014 k propagaci divadla i k získání dalších finančních prostředků na jeho činnost - https://divadlomy.webnode.cz/

 

Orientační návrh programu (může být s účastníky meditace na místě dle potřeb upraven):

09.30              Sraz účastníků na adrese organizátora – Lesní 388

09.30-10.00          Upřesnění organizačních záležitostí a průběhu programu.

10.00-12.30          Meditace v chůzi, začátek mlčení (cestou dle domluvy krátké meditační zastavení s příp.tichým čajíčkováním a drobným občerstvením z vlastních=společných  zásob :o)

12.30-14.00          Oběd (vegetariánský, připravený organizátorem), vaření čaje; klidové nerušící aktivity

14.00-14.45    Chůze

15.00-15.45    Sezení

16.00-16.45    Chůze

17.00-17.45    Sezení

18.00-18.15    Dle domluvy ukončení meditací a mlčení s mettá meditací

18.15-19.00    Večeře (složená z příspěvků účastníků)

19.00-             Další příp. meditační či jiný program dle času, přání a zaměření účastníků

(sdílení, povídání, hudební  meditace, sledování filmu atp.)

 

 (*) Sezení – Meditace samatha - vipassana pocházející z nejstarší buddhistické tradice. Díky hlubokému soustředění, všímavosti a uvědomění proniká meditující k podstatě své vlastní mysli. Učí se všímat si a chápat mechanismy jejího fungování, je schopen nahlížet a kultivovat neprospěšné zautomatizované vzorce svého myšlení a chování. Rozvíjí tak kvality jasnosti, vyrovnanosti, pochopení, laskavosti a moudrosti.

 

(**) Chůze - Cokoli děláme soustředěně, všímavě a vědomě může se stát meditativní, včetně chůze. Meditace v chůzi (čankamana) je jednou z nejrozšířenějších forem buddhistické praxe.

 

Co vzít sebou:

 • Potřeby na pohodlné sezení v meditaci (pro omezený počet účastníků jsou k dispozici meditační madrace, polštářky,“bobky“ )
 • Na meditaci v chůzi lese teplé oblečení, zejména teplou a pevnou obuv (pohorky se vzhledem k úzké pěšince ve srázu velmi doporučují ;o) a pro případný déšť pláštěnku
 • Jídlo – kdo se zdrží na večerní pokec, bude vítán s chutným pokrmem pro sebe i ostatní  =o)
 • Hudební nástroje, film na flashce atp. k případnému večernímu hraní, zpívání, dívání
 • V případě, že bude domluvený nocleh (zdarma), tak dle dohody spacák + karimatku

 

 

    *         *         *         *         *

 

 

 

HLUBO(ČS)KÉ TICHO

Meditační úplňkové setkání v sobotu 16. listopadu 2013

 

„Tu prázdná mysl spatří,

že jak každý list zemi a každá vlna oceánu

ona moudrosti srdce patří.“

 

Přijměte prosím pozvání na meditační setkání (především se sebou ;o),

které začne meditační chůzí v Hlubočkách a skončit by chtělo v tichu vašich srdcí.

 

   Netradiční úvod meditace vám chce nabídnout vyzkoušet si meditační uvědomění nejen při meditaci v sezení a chůzi, ale i při delším pohybu v přírodě a pomoci vám tak snadněji vnímat přítomnost i v běžném životě. To se nemusí zdát zpočátku jednoduché, ale třeba si lze život po pravidelném zkoušení uvědomovat jedno duše… 

 

   Pro meditaci v chůzi byly vybrány malebné chodníčky a cesty v hlubočských lesích. Téměř celá cesta vede mimo značkované turistické trasy a předpokládá se, že by mohla trvat max kolem 2,5 hod.

  

   Zájemci o meditaci, kteří se nemohou či nechtějí zúčastnit chůze z Radíkova do Mariánského Údolí, mohou přijet až na odpolední program, který bude začínat kolem 14.00h. Tuto možnost je třeba dopředu s organizátorem domluvit. Upřednostněni však budou zájemci o účast na celé meditaci.

 

 

 

Organizátor:             Jiří Ondrušák,  email jiriondrusak@seznam.cz , tel. 731 930 474,

                                 Lesní 388, Hlubočky Mariánské Údolí

Místo a čas srazu:     v 9.17 na železničním nádraží Hlubočky

         Vlak tam odjíždí  z OL v 8:59 a přijíždí do Hluboček v  9:17

          Je také možné přijet nejdříve do Mariánského Údolí

        vlakem odjíždějícím z OL v 7:36, s příjezdem do Marián. Údolí v 7:52,

nechat si na ulici Lesní věci a jet do Hluboček s organizátorem vlakem odjíždějícím z Mar. Údolí v 9:12 (což je zmíněný vlak, který jede z OL v 8:59)

 

 

Max.počet:                cca 9 účastníků (možno i začátečníci)

Průběh meditace:      viz program

Přihlášení:                 na výše uvedený kontakt do naplnění kapacity

 

Pravidla:                    dodržování mlčení, respekt ke druhým meditujícím, nepožívání alkoholu,cigaret 

Přespání:                   možnost odjezdu den po samozásedu (přespání na zemi na své karimatce a spacáku) bude pro zájemce upřesněna na požádání předem podle okolností a možností organizátora

Strava:                       oběd –vegetariánský, připravený organizátorem, večeře - společná poskládána z příspěvků účastníků, k pití po celý den čaj

Finance:                            příspěvek (výše dle zvážení jednotlivého účastníka) bude použit na činnost Divadla My složeného z herců s mentálním postižením, 

především na cestovní výdaje na vystoupení a na realizaci dalších akcí.

 

Divadlo My tímto děkuje  účastníkům předcházejících meditací

za jejich příspěvky, z nichž posledních 2.000 Kč bylo využito

k realizaci kalendáře 2014 s fotografiemi herců Divadla My.

Kalendář je určený k propagaci divadla i k získání dalších finančních prostředků na jeho činnost - prodejem tohoto kalendáře.

Více o Divadle My: https://divadlomy.webnode.cz/

 

Program:

jde o orientační časy a návrh může být s účastníky meditace na místě dle potřeb upraven

09.17               Sraz účastníků na nádraží Hlubočky

09.17-09.30                Upřesnění organizačních záležitostí a průběhu programu.

09.30-11.00    Začátek meditace v chůzi a mlčení - pochod z Hluboček přes Posluchov

do Mariánského Údolí, cestou dle domluvy krátké zastavení s meditací v sezení,

s příp. tichým čajíčkováním a drobným občerstvením z vlastních, společných  zásob

12.30-14.00    Oběd (vegetariánský, připravený organizátorem), vaření čaje; klidové nerušící aktivity

14.00-14.45    Chůze

15.00-15.45    Sezení

16.00-16.45    Chůze

17.00-17.45    Sezení

18.00-18.15    Dle domluvy ukončení meditací a mlčení s mettá meditací

18.15-19.00    Večeře (složená z příspěvků účastníků)

19.00-             Další meditační či jiný program dle času, přání a zaměření účastníků

(povídání, hudební meditace při živé hudbě -na meditaci přislíbili účast hudební přátelé, úplňková procházka, večerní oheň, sledování filmu atp.)

 

 (*) Sezení – Meditace samatha - vipassana pocházející z nejstarší buddhistické tradice. Díky hlubokému soustředění, všímavosti a uvědomění proniká meditující k podstatě své vlastní mysli. Učí se všímat si a chápat mechanismy jejího fungování, je schopen nahlížet a kultivovat neprospěšné zautomatizované vzorce svého myšlení a chování. Rozvíjí tak kvality jasnosti, vyrovnanosti, pochopení, laskavosti a moudrosti.

 

(**) Chůze - Cokoli děláme soustředěně, všímavě a vědomě může se stát meditativní, včetně chůze. Meditace v chůzi (čankamana) je jednou z nejrozšířenějších forem buddhistické praxe.

 

Co vzít sebou:

 • Potřeby na pohodlné sezení v meditaci (pro omezený počet účastníků jsou k dispozici meditační madrace, polštářky,“bobky“ )
 • Na meditaci v chůzi lese teplé oblečení, zejména teplou a pevnou obuv (pohorky se vzhledem k úzké pěšince ve srázu velmi doporučují ;o) a pro případný déšť pláštěnku
 • Jídlo – kdo se zdrží na večerní pokec, bude vítán s chutným pokrmem pro sebe i ostatní  =o)
 • Hudební nástroje, film na flashce atp. k případnému večernímu hraní, zpívání, dívání
 • V případě, že bude domluvený nocleh (zdarma), tak dle dohody spacák + karimatku

 

 

POZNÁMKA  PRO  PŘÍPAD  NEPŘÍZNIVÉ  PŘEDPOVĚDI  POČASÍ:

 

Jen v případě předpovědi velmi nepříznivého počasí by se meditační chůze nekonala

a celá úplňková meditace by se konala v místě bydliště organizátora v Mariánském Údolí.

Sraz by se zde konal v 9:30 a po organizačním úvodu by se s meditací a s mlčením začalo

v 10:00. V hodinových intervalech by se pak střídala meditace sezení a chůze již dopoledne.

Do Mariánského Údolí lze pro tento případ využít výše zmíněn vlak s odjezdem z OL v 8:59.

Cesta vlakem trvá do Hluboček Marián.Údolí 13 minut.

 

Pokud by taková situace nastala (bylo hlášeno skutečně velmi nepříznivé počasí),

sdělil by organizátor změnu výše uvedeného programu všem přihlášeným

ve čtvrtek nebo nejpozději v pátek před akcí emailem.

 

 

 

*       *       *   

 

 

 

 

 

HLUBO(ČS)KÉ TICHO

úplňková meditace sobota 19. října 2013

„Tam, kde se nikdo neptá … zda píseň šelestění listí zpívá vítr nebo listí.“

 

   Přijměte prosím pozvání na úplňkový samozásed, který začne meditační chůzí z Radíkova přes Lošov do Mariánského Údolí a skončit chce v údolí vašich srdcí..

 

   Netradiční úvod meditace vám chce nabídnout vyzkoušet si meditační uvědomění při delším pohybu a pomoci vám (nám) tak snadněji vnímat přítomnost běžného života – být stále při Tom (či Tím) ...

   Meditace je výborný nástroj k nahlédnutí do své mysli, kterým lze zjistit a přijmout její obsah, vyprázdnit ji a dosáhnout tak klid. Případně, v konečném důsledku, být samotným tichem a klidem.

   Proč nehledat klid jen v sezení? Protože život je pohyb. Pohyb v nekonečném prostoru. A klid v pohybu je proto mnohem hlubší, nekonečný.  Meditace v sezení (*) je výborné kukátko. Silnější lupou je možná meditace v chůzi, tzv. čankamana (**). Mikroskopem se pak jeví meditace realizovaná v pohybu běžného života – vědomý život. To se nemusí zdát zpočátku jednoduché, ale jednoDuché uvědomění si života je možná vhodné si alespoň vyzkoušet.

 

   Pro všímavost a vědomou chůzi bylo vybráno krásné prostředí lesů mezi Radíkovem, Lošovem, Posluchovem a Mariánským Údolím. Celá cesta vede mimo značkované turistické trasy a předpokládá se, že i s meditací u lošovské hvězdárny (viz program) by mohla trvat cca kolem 2,5 hod.

  

   Zájemci o meditaci, kteří se nemohou či nechtějí zúčastnit chůze z Radíkova do Mariánského Údolí, mohou přijet až na odpolední program, který bude začínat kolem 14.00h. Tuto možnost je třeba dopředu s organizátorem domluvit. Upřednostněni však budou zájemci o účast na celé meditaci.

 

                                   Organizátor:             Jiří Ondrušák

                                   Kontakt:                    jiriondrusak@seznam.cz , tel. 731 930 474

                                                                    Lesní 388, Hlubočky Mariánské Údolí

 

                                    Místo a čas srazu:     v  9:10 na stanovišti autobusu č.11 na hlavním nádraží v Olomouci

                                    Odjezd:                      v 9:16 autobusem č.11 do Radíkova, kde je příjezd v 9.37

Průběh meditace:      viz program

                                   Max.počet:                cca 9 účastníků (možno i začátečníci)

                                   Přihlášení:                 na výše uvedený kontakt do naplnění kapacity

Přespání:                   možnost příjezdu den předem či odjezdu den po samozásedu bude pro zájemce ze vzdálenějších koutů (přespání na zemi na své karimatce a spacáku) upřesněna                                   na požádání emailem podle okolností a možností organizátora

                                   Pravidla:                    dodržování mlčení, respekt ke druhým meditujícím, nepožívání alkoholu 

Strava:                       oběd –vegetariánský, připravený organizátorem, večeře - společná poskládána z příspěvků účastníků, k pití po celý den čaj

Finance:                     příspěvek (výše dle zvážení jednotlivého účastníka) bude použit na činnost Divadla My složeného z herců s mentálním postižením,

                                  především na cestovní výdaje na vystoupení a na realizaci dalších akcí.

Divadlo My tímto děkuje  účastníkům předcházejících meditací

za jejich příspěvky, z nichž posledních 2.000 Kč bylo využito

k realizaci kalendáře 2014 s fotografiemi herců Divadla My.

Kalendář je určený k propagaci divadla i k získání dalších finančních prostředků na jeho činnost - prodejem tohoto kalendáře.

Více o Divadle My: https://divadlomy.webnode.cz/

 

Program:

jde o orientační časy a návrh může být s účastníky meditace na místě dle potřeb upraven

 

                               09.10               Sraz účastníků na stanovišti autobusu č.11 před hlavním nádražím

09.16               Odjezd z Olomouce a z myšlenkových pochodů … =o)

09.37               Příjezd do Radíkova a do vědomého přijímání a prožívání … =o)

09.45-10.00    Upřesnění organizačních záležitostí a průběhu programu.

Začátek meditace, začátek  mlčení, krátká meditace v kruhu

10.00-11.00    Meditace v chůzi – čankamana,  pochod z Radíkova do Lošova

11.00-11.20    Meditace sezení – na lošovském kopci s hvězdárnou

11.20-11.40    Tiché čajíčkování a drobné občerstvení z vlastních zásob

11.40-12.40    Meditace v chůzi - Pochod z Lošova přes Posluchov do Mariánského Údolí

12.40-14.00    Oběd (připravený organizátorem), vaření čaje; klidové nerušící aktivity

                       14.00-14.45    Chůze

                       15.00-15.45    Sezení

                       16.00-16.45    Chůze

                       17.00-17.45    Sezení

                      18.00-18.15    Dle domluvy ukončení meditací a mlčení, mettá meditace

                      18.15-19.00    Večeře (složená z příspěvků účastníků)

                      19.00-             Další příp. meditační či jiný program dle času, přání a zaměření účastníků

                    (např. úplňkem venku požehnaná meditace, povídání, sledování filmu, muzicírování?)

 

 (*) Sezení – Meditace samatha - vipassana pocházející z nejstarší buddhistické tradice. Díky hlubokému soustředění, všímavosti a uvědomění proniká meditující k podstatě své vlastní mysli. Učí se všímat si a chápat mechanismy jejího fungování, je schopen nahlížet a kultivovat neprospěšné zautomatizované vzorce svého myšlení a chování. Rozvíjí tak kvality jasnosti, vyrovnanosti, pochopení, laskavosti a moudrosti.

 

(**) Chůze - Cokoli děláme soustředěně, všímavě a vědomě může se stát meditativní, včetně chůze. Meditace v chůzi (čankamana) je jednou z nejrozšířenějších forem buddhistické praxe.

 

Co vzít sebou:

 • Potřeby na pohodlné sezení v meditaci (pro omezený počet účastníků jsou k dispozici meditační madrace, polštářky,“bobky“ )
 • Na meditaci v chůzi lese teplé oblečení, zejména teplou a pevnou obuv a pro případný déšť pláštěnku (chůze by se nekonala jen při opravdu silném dešti)
 • Jídlo – kdo se zdrží na večerní pokec, bude vítán s chutným pokrmem pro sebe i ostatní  =o)
 • Hudební nástroje, film na flashce atp. k případnému večernímu hraní, zpívání, dívání
 • V případě, že bude domluvený nocleh (zdarma), tak dle dohody spacák + karimatku

 

 

 

POZNÁMKA  PRO  PŘÍPAD  NEPŘÍZNIVÉ  PŘEDPOVĚDI  POČASÍ:

 

Jen v případě předpovědi velmi nepříznivého počasí by se meditační chůze nekonala

a celá úplňková meditace by se konala v místě bydliště organizátora v Mariánském Údolí.

Sraz by se zde konal v 9:30 a po organizačním úvodu by se s meditací a s mlčením začalo

v cca shodném čase 10:00. V hodinových intervalech by se střídala meditace sezení a chůze.

Do Mariánského Údolí jede pro tento případ vlak, který vyjíždí z Olomouce v 8:59.

Cesta vlakem trvá 13 minut.

 

Pokud by taková situace nastala (bylo hlášeno skutečně velmi nepříznivé počasí),

sdělil by organizátor změnu výše uvedeného programu všem přihlášeným

ve čtvrtek 17.10.2013 nebo nejpozději v pátek emailem.

 

 

 

 

 

MANAWA

 

Dovolujeme si Vás pozvat na hudební vystoupení

olomoucké skupiny MANAWA, které vám nabídne

meditativní improvizační hudbu pro radost a uvolně

v harmonii přítomnosti „Tady a Teď“

 

Nástroje:  

Šárka, Petr, Martin, Ondra, Jiří, zpěv, tabla, kytara,

arabská loutna, saz, housle, ektar, tibetské mísy a zvonky

a další něžná cingrlátka

 

V Duhové čajovně v Mohelnici  dne 24. 4. 2013 v 18.30 h.

 

Vstupné dobrovolné

 

 

 

 

 

ZRCADLENÍ /  INELDACRZ

 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na další meditativně hudební zrcadlení přítomného okamžiku 

… okamžiku, který je stále s námi,

protože je námi ...

 

Nástroje:  

Mirek, Luděk, Jiří, didgeridoo, djembe, šamanský buben, kytara,

housle, erhu (čínské housle), ektar, koncovka, tibetské mísy ad.

 

V Duhové čajovně v Mohelnici  dne 3. 4. 2013 v 18.00 h

 

 

 

 

HLUBO(ČS)KÉ TICHO

 Nedělní meditační setkání v Mariánském Údolí 17. března 2013
Dovoluji si Vás pozvat na další hlubočský samozásed

 

Meditací provází:      Iva Svobodová z Bodhi Olomouc

Organizátor:             Jiří Ondrušák

Místo:                         Lesní 388, Hlubočky Mariánské Údolí, blízký les

                                   (zájemcům o meditaci pošlu plánek, kterak se na danou adresu dostat =o)

Kontakt:                    jiriondrusak@seznam.cz , tel. 731 930 474

Začátek:                     sraz v 9.30 h  (kdo budete mít možnost svézt někoho z OL autem, dejte vědět, info předám, jinak spěš.vlakem je to z OL 13 min - odjíždí z Olomouce hl.n. v 8.59 h.

Ukončení:                  večer - dle zájmu a společné domluvy (viz program)

Max.počet:                cca 9 účastníků (možno i začátečníci)

Přihlášení:                 na výše uvedený kontakt do naplnění kapacity

Přespání:                   varianta příjezdu den předem či odjezdu den po samozásedu bude pro zájemce ze vzdálenějších koutů (přespání na zemi na své karimatce a spacáku) upřesněna na požádání emailem podle okolností a možností organizátora

Pravidla:                    dodržování mlčení během meditací, nepožívání alkoholu během celého zásedu

Strava:           oběd –vegetariánský, připravený organizátorem, večeře - společná poskládána z příspěvků účastníků, k pití po celý den čaj

Finance:         příspěvek dobrovolný – bude použit na činnost Divadla My složeného z herců s mentálním postižením,  především na cestovní výdaje na vystoupení. Více o Divadle My: https://divadlomy.webnode.cz/

Program:

jde o návrh, který bude s účastníky meditace na místě dle potřeb upraven

09.30               Sraz účastníků na místě

09.30-10.00    Domluvení společného programu a chráněného prostředí – omezení mluvení, čtení, volání, dodržování etiky neubližování a respektu. Začátek mlčení.

10.00-10.45    Sezení  (*)

11.00-11.45    Chůze - v blízkém lese (**)

12.00-12.45    Sezení

12.45-14.00    Oběd, mytí nádobí, vaření čaje; klidové ostatní nerušící aktivity

14.15-15.00    Chůze

15.15-16.00    Sezení

16.15-17 00    Chůze

17.15-18.00    Sezení

18.00-18.15    Mettá meditace, reflexe, ukončení meditací a mlčení

18.15               Večeře (poskládaná z příspěvků účastníků)

Další program dle času, přání a zaměření účastníků

 

 (*) Sezení – Meditace samatha - vipassana pocházející z nejstarší buddhistické tradice. Díky hlubokému soustředění, všímavosti a uvědomění proniká meditující k podstatě své vlastní mysli. Učí se všímat si a chápat mechanismy jejího fungování, je schopen nahlížet a kultivovat neprospěšné zautomatizované vzorce svého myšlení a chování. Rozvíjí tak kvality jasnosti, vyrovnanosti, pochopení, laskavosti a moudrosti.

 

(**) Chůze - Cokoli děláme soustředěně, všímavě a vědomě může se stát meditativní, včetně chůze. Meditace v chůzi (čankamana) je jednou z nejrozšířenějších forem buddhistické praxe.

 

Co vzít sebou:

 • Potřeby na pohodlné sezení v meditaci (pro omezený počet účastníků jsou k dispozici meditační madrace, polštářky,“bobky“ )
 • Na meditaci v chůzi v blízkém lese teplé oblečení, zejména teplou obuv a pro případný dešť pláštěnku
 • Jídlo – kdo se zdrží na večerní pokec, bude vítán s chutným pokrmem pro sebe i ostatní  =o)
 • Hudební nástroje, film na flashce atp. k případnému večernímu hraní, zpívání, dívání

V případě, že bude domluvený nocleh (zdarma), tak dle dohody spacák + karimatku

 

 

 

ZRCADLENÍ /  INELDACRZ

 

 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na další meditativní hudební zrcadlení

přítomného okamžiku … okamžiku, který je stále s námi,

protože je námi ...

 

Nástroje:  

Mirek, Luděk, Jiří, didgeridoo, djembe, šamanský buben, kytara,

housle, erhu (čínské housle), ektar, koncovka, tibetské mísy ad.

 

V Duhové čajovně v Mohelnicích  dne 6. 3. 2013 v 18.00 h

 

 

 

 

MEDITACE V HLUBO(ČS)KÉM TICHU

 v Mariánském Údolí v sobotu 23. února 2013

 

Dovoluji si Vás pozvat na 10. celodenní meditační setkání

 

 

Meditací provází:      Iva Svobodová z Bodhi Olomouc

Organizátor:             Jiří Ondrušák

Místo:                         byt organizátora, Lesní 388, Hlubočky Mariánské Údolí, blízký les

                                   (zájemcům o meditaci pošlu plánek, kterak se na danou adresu dostat =o)

Kontakt:                    jiriondrusak@seznam.cz , tel. 731 930 474

Začátek:                     sraz v 8.30 h (kdo budete mít možnost svézt někoho z OL autem, dejte vědět, info předám, 

 jinak vlakem je to z OL 16 min - motorák odjíždí z Olomouce hl.n. v 7.36 h)

Ukončení:                  večer - dle zájmu a společné domluvy (viz program)

Max.počet:                cca 9 účastníků (možno i začátečníci)

Přihlášení:                 na výše uvedený kontakt do naplnění kapacity

Přespání:                   varianta příjezdu den předem či odjezdu den po samozásedu bude pro zájemce ze vzdálenějších koutů (přespání na zemi na své karimatce a spacáku) upřesněna na požádání emailem podle okolností a možností organizátora,

Pravidla:                    dodržování mlčení během meditací, nepožívání alkoholu během celého zásedu

Strava:           oběd –vegetariánský, připravený organizátorem, večeře - společná poskládána z příspěvků účastníků, k pití po celý den čaj

Finance:         příspěvek dobrovolný

 

Program:

jde o návrh, který bude s účastníky meditace na místě dle potřeb upraven

08.30               Sraz účastníků na místě

08.30-09.00    Domluvení společného programu a chráněného prostředí – omezení mluvení, čtení, volání, dodržování etiky neubližování a respektu. Začátek mlčení.

09.00-09.45    Sezení  (*)

10.00-10.45    Chůze - v blízkém lese (**)

11.00-11.45    Sezení

11.45-13.00    Oběd, mytí nádobí, vaření čaje; klidové ostatní nerušící aktivity

13.15-14.00    Chůze

14.15-15.00    Sezení

15.15-16 00    Chůze

16.15-17.00    Sezení

17.00-17.30    Mettá meditace, reflexe, ukončení meditací a mlčení

17.30-             Večeře (poskládaná z příspěvků účastníků)

Dále dle času, přání a zaměření účastníků sdílení, muzicírování, sledování filmu …

 

 (*) Sezení – Meditace samatha - vipassana pocházející z nejstarší buddhistické tradice. Díky hlubokému soustředění, všímavosti a uvědomění proniká meditující k podstatě své vlastní mysli. Učí se všímat si a chápat mechanismy jejího fungování, je schopen nahlížet a kultivovat neprospěšné zautomatizované vzorce svého myšlení a chování. Rozvíjí tak kvality jasnosti, vyrovnanosti, pochopení, laskavosti a moudrosti.

 

(**) Chůze - Cokoli děláme soustředěně, všímavě a vědomě může se stát meditativní, včetně chůze. Meditace v chůzi (čankamana) je jednou z nejrozšířenějších forem buddhistické praxe.

 

Co vzít sebou:

 • Potřeby na pohodlné sezení v meditaci (pro omezený počet účastníků jsou k dispozici meditační madrace, polštářky,“bobky“ )
 • Na meditaci v chůzi v blízkém lese teplé oblečení, zejména teplou obuv a pro případný dešť pláštěnku
 • Jídlo – kdo se zdrží na večerní pokec, bude vítán s chutným pokrmem pro sebe i ostatní  =o)
 • Hudební nástroje, film na flashce atp. k případnému večernímu hraní, zpívání, dívání
 • V případě, že bude domluvený nocleh (zdarma), tak dle dohody spacák + karimatku

 

 

 

 

 

 

HLUBO(ČS)KÉ MEDITAČNÍ ZTIŠENÍ

Mariánské Údolí sobota 12. ledna 2013

 

 

aneb

obrácení pozornosti do svého nitra,

vesmíru, v jehož hloubce je od ne-paměti To,

co vše přesahuje a sjednocuje

 

Dovoluji si Vás pozvat na další meditační setkání (především se sebou  =o),

které se uskuteční 12.1.2013 na nové adrese v Hlubočkách Mariánském Údolí

 

 

Meditací provází:      Iva Svobodová z Bodhi Olomouc

Organizátor:             Jiří Ondrušák

Místo:                         byt organizátora, Lesní 388, Hlubočky Mariánské Údolí, blízký les

                                   (zájemcům o meditaci pošlu plánek, kterak se na danou adresu dostat =o)

Kontakt:                    jiriondrusak@seznam.cz , tel. 731 930 474

Začátek, ukončení:     sraz v 8.30 h

                                   (kdo budete mít možnost svézt někoho z OL autem, dejte vědět, info předám,

jinak vlakem je to z OL 16 min - motorák odjíždí z Olomouce hl.n. v 7.36 h)

ukončení  večer - dle zájmu a společné domluvy (viz program)

Max.počet:                 cca 9 účastníků (možno i začátečníci)

Přihlášení:                  na výše uvedený kontakt do naplnění kapacity

Přespání:                   varianta příjezdu den předem či odjezdu den po samozásedu bude pro zájemce ze vzdálenějších koutů (přespání na zemi na své

                                  karimatce a spacáku) upřesněna na požádání emailem podle okolností a možností organizátora,

Pravidla:                    dodržování mlčení během meditací, nepožívání alkoholu během celého zásedu

Strava:                       oběd –vegetariánský, připravený organizátorem, večeře - společná poskládána z příspěvků účastníků, k pití po celý den čaj

Finance:                    není třeba, příspěvek pouze dobrovolný

 

Program:

jde o návrh, který bude s účastníky meditace na místě dle potřeb upraven

08.30             Sraz účastníků na místě

08.30-09.00    Domluvení společného programu a chráněného prostředí – omezení mluvení, čtení, volání, smskování,

                     dodržování etiky neubližování a respektu. Začátek mlčení.

09.00-09.45    Sezení  (*)

10.00-10.45    Chůze - v blízkém lese (**)

11.00-11.45    Sezení

11.45-13.00    Oběd, mytí nádobí, vaření čaje; klidové ostatní nerušící aktivity

13.15-14.00    Chůze

14.15-15.00    Sezení

15.15-16 00    Chůze

16.15-17.00    Sezení

17.00-17.30    Mettá meditace, reflexe, ukončení meditací a mlčení

17.30-             Večeře (poskládaná z příspěvků účastníků)

          Dále dle času, přání a zaměření účastníků sdílení, muzicírování, sledování filmu …

 

 (*) Sezení – Meditace samatha - vipassana pocházející z nejstarší buddhistické tradice. Díky hlubokému soustředění, všímavosti a uvědomění proniká meditující k podstatě své vlastní mysli. Učí se všímat si a chápat mechanismy jejího fungování, je schopen nahlížet a kultivovat neprospěšné zautomatizované vzorce svého myšlení a chování. Rozvíjí tak kvality jasnosti, vyrovnanosti, pochopení, laskavosti a moudrosti.

 

(**) Chůze - Cokoli děláme soustředěně, všímavě a vědomě může se stát meditativní, včetně chůze. Meditace v chůzi (čankamana) je jednou z nejrozšířenějších forem buddhistické praxe.

 

Co vzít sebou:

 • Potřeby na pohodlné sezení v meditaci (pro omezený počet účastníků jsou k dispozici meditační madrace, polštářky,“bobky“ )
 • Oblečení a obuv dle počasí, pro případný dešť pláštěnku na meditaci v chůzi v blízkém lese
 • Jídlo – kdo se zdrží na večerní pokec, bude vítán s chutným pokrmem pro sebe i ostatní  =o)
 • Hudební nástroje, film na flashce atp. k případnému večernímu hraní, zpívání, dívání
 • V případě, že bude domluvený nocleh (zdarma), tak dle dohody spacák + karimatku

 

                     *                 *                    *                   *                     *

 

 

SETKÁNÍ SE SLUNOVRATEM  aneb  SE TKÁNI S LUNO VRAT(K)EM

 

Motto: Nevíme, zda je tento den tak významný, jak předpovídají mnozí. Jisté je, že tou pozorností  v myslích lidí, se důležitým stal. Vnímáme příležitost hluboké meditace a spojení.“

                                                                                                                      Eva a Jirka Smejkalovi

 

Velice sdílím tato slova a cítím potřebu nabídnout čas a prostor k podobné meditaci, jakou pořádají v Kladně Eva s Jirkou. S vědomím, jak velkou sílu má myšlenka a slovo podpořené navíc silnou emocí, vnímám za důležité, aby v daný den byla na Zemi na vahách strachu a lásky podpořena druhá jmenovaná strana (bez odsuzování strany druhé).

 

Odemkni vrátka zamčená strachem

Klíč je láska a odpuštění

V lůně tvého srdce dřímou od počátku

Brána je otevřená

Chceš se vrátit zpět

Kde slunce s lunou žijí v objetí

S luno vrát(k)em utkáni

Jedním

Jsme

 

Dovoluji si Vás pozvat na sdílení a oslavu společného se-tkání s-luno-vrat(k)em. Zvány jsou všechny bytosti, které se při příležitosti návratu svého slunce na společnou oblohu chtějí svým tichem, myšlenkou, slovem, zvukem, pohybem či skutkem vzdát a otevřít se tkáni ve smíru v nás i ves míru kolem nás, setkání nebe se zemí …  =o)

Organizátor:             Jiří Ondrušák

Datum a místo:         21.12.2012, byt organizátora, Lesní 388, Hlubočky Mariánské Údolí, Země

                                   (and blízký les, L-Oshov, Svatý Kopeček)

Kontakt:                    jiriondrusak@seznam.cz , tel. 731 930 474

Začátek a konec:       8.00  – 24.00 s tím, že je možné se kdykoliv k meditaci přidat a kdykoliv ji ukončit dřív

Max.počet:                cca do 12 účastníků

Přihlášení:                 na výše uvedený kontakt do naplnění kapacity, nejlépe do 20.12.2012 do 24.h

Přespání:                   varianta příjezdu 20.12.2012 večer a (nebo) odjezdu 22.12.2012 je možná, resp. je možné přespání ze čt/pá i z  pá/so na zemi na své karimatce a spacáku.

 

Pravidla:        dodržování mlčení během meditací, nepožívání alkoholu během celého setkání

Strava:           oběd – vegetariánská polévka, připravená organizátorem, ostatní strava - společná poskládána z příspěvků účastníků,  k pití po celý den čaj

Poplatek :      0 Kč

 

Program:

bude s účastníky meditace na místě dle potřeb a přání srdíček upraven, přičemž možné návrhy, které lze střídat jsou například:

 •  meditace v sezení vipassana (*), mettá
 • meditace v chůzi (čankamana) (**)
 • meditace v pohybu (spontánní tanec)
 • meditace v hudební improvizaci
 • meditace na Lesní 388 i v lese =o)
 • meditace na energeticky silných místech (Bazilika Svatého Kopečku, loučka u lošovské hvězdárny, rozcestí  „U andílka“, rozcestí u Panny Marie „s tváří i vzadu“ – pokud se účastníci dohodnou na návštěvě těchto míst, půjde se na tato místa pěšky lesem, přičemž do Lošova je to z Hluboček cca 40 min a dalších opět cca 40 min je to na Svatý Kopeček)

 

(*) Sezení – Meditace samatha - vipassana pocházející z nejstarší buddhistické tradice. Díky hlubokému soustředění, všímavosti a uvědomění proniká meditující k podstatě své vlastní mysli. Učí se všímat si a chápat mechanismy jejího fungování, je schopen nahlížet a kultivovat neprospěšné zautomatizované vzorce svého myšlení a chování. Rozvíjí tak kvality jasnosti, vyrovnanosti, pochopení, laskavosti a moudrosti.

 

(**) Chůze - Cokoli děláme soustředěně, všímavě a vědomě může se stát meditativní, samozřejmě i včetně chůze. Meditace v chůzi (čankamana) je jednou z nejrozšířenějších forem buddhistické praxe.

 

Co vzít sebou:

 • Potřeby na pohodlné sezení v meditaci (karimatku, deku, meditační polštářky atp.
 • Teplé oblečení a obuv dle počasí, pro případný dešť pláštěnku na meditaci v chůzi v blízkém lese, čelovku pro případnou chůzi ze svatého Kopečku za tmy
 • Jídlo (krom oběda = polévka) pro sebe, příp. i ostatní  =o)
 • Hudební nástroje, film na flashce atp. k případnému večernímu hraní, zpívání, dívání
 • V případě, že bude domluvený nocleh (zdarma), tak dle dohody spacák + karimatku

 

 

                   *                 *                    *                   *                     *

 

 

KDO DO NÍ VEJDE? (ANEB ZLATÁ BRÁNA JINAK ;o)


Dle jednoho výkladu je …  "Zlatá brána nejen všeobecně známá dětská říkanka,

ale málokdo ví, že je to prastarý obraz posledního soudu,

kdy duše prochází zlatou branou do jiného světa a než bude vpuštěna,

přetahují se o ni anděl s čertem, dobro se zlem..."

 

Naštěstí si můžeme vybrat, ze dvou (nebo tří?) voleb  ;o)

 

https://www.youtube.com/watch?v=OqLa2y6N868

 

Kdo chce uvěřit mystickému významu říkanky Zlaté brány, je třeba,

aby  ji chápal spíše jako řeč symbolů.

Pak realita dekódovaná pravou hemisférou by mohla být např. taková ....

 

Co je pro koho symbol Zlaté brány nechám na čtenáři.
U zlatého klíče, je nanejvýš pravděpodobné se domnívat,

že je to klíč ke štěstí přesahující jeho běžný rozsah pozemský
a že jej člověk "hledající" najde kde jinde, než v sobě samém,
ve svém srdci, v trvalém symbolu všeobjímající Lásky.
Hrozivý text "tomu hlava sejde" je možné vyložit dle toho,
co si člověk představí pod symbolikou hlavy ...
Není to třeba naše Ego?
Koště by moho být symbolem pořádku a čistoty,
Takže "praštíme ho koštětem" .... může znamenat,
že své Ego praštíme (s) Láskou a Svět(l)ema posvátného Srdce ....
Přičemž je znám výklad koštěte i jako proudu energie.
Jaké? Je na vás si vybrat... strach nebo láska?

 

Takže, přátelé, hlaste se, kdo do ní vejde?
=o)

 

Láskou

Jiří

 

P.S. Kdo se cítí, může si Zlatou bránu postavit kdykoliv a kdekoliv.

       Dle jistých zdrojů se jeví vhodné postavit ji  22.11.2012  ;o)

 

 

                   *                 *                    *                   *                     *

 

POZVÁNKA NA II. TEATROTERAPEUTICKOU KONFERENCI

Dne 9.10.2012 v 8.30h se bude v Olomouci konat již druhá Teatroterapeutická konference, všichni jste srdečně zváni.

Přijďte se mrknout m.j. na vystoupení Divadla My, herců s mentálním postižením z CSS Klíč Olomouc.

Neznáte-li je / nás, koukněte na https://divadlomy.webnode.cz/o-nas/

 

 

 

                   *                 *                    *                   *                     *

 

 

 

MEDITACE V ZÁŘI TICHA

Svatý Kopeček sobota 8. září 2012

Dovolujeme si Vás pozvat na Meditaci v záři ticha na Svatém Kopečku, která se uskuteční
za účasti buddhistické mnišky českého původu, ctihodné Visuddhi.
 
Přijďte prozářit světlem ticha nekonečný vesmír skrývající se uvnitř každého z vás,
který vás - nás přesahuje v jednotu ves-míru …

 

 

Meditací provází:      Ctihodná Visuddhi

Organizátor:             Jiří Ondrušák

Místo:                         byt organizátora, Dvorského 12, Svatý Kopeček,  les

Kontakt:                    jiriondrusak@seznam.cz , tel. 731 930 474

Začátek zásedu:         příchod 8.30-8.45 h, zahájení 9.15 h

(možnost dřívějšího či pozdějšího příchodu prosím domluvit předem)

Ukončení zásedu:      večer - dle zájmu a společné domluvy (viz program)

Přespání:                   varianta příjezdu den předem či odjezdu den po zásedu bude pro zájemce ze vzdálenějších koutů (přespání na zemi na své karimatce a spacáku) upřesněna na požádání emailem podle okolností,

 

Max.počet:                cca 8 účastníků (možno i začátečníci)

Přihlášení:                 na výše uvedený kontakt do naplnění kapacity, nejlépe do 3.9.2012

Pravidla:        dodržování mlčení během meditací, nepožívání alkoholu během celého zásedu

Strava:           oběd - vegetariánský, připravený organizátorem, večeře - společná poskládána z příspěvků účastníků, kteří se zdrží na večerní program, k pití bude po celý den čaj

Poplatek :      0 Kč (všechny vnucené peníze budou s velkou vděčností utraceny za muzikoterapeutické potřeby pro mentálně postižené klienty v CSS Klíč Olomouc)

Program:

jde o návrh, který bude se Ctihodnou a s účastníky meditace na místě dle potřeb upraven

 

08.30-08.45    Sraz účastníků na místě

08.45-09.15    Seznámení se a domluvení pravidel pro vytvoření chráněného prostředí – omezení mluvení, čtení, volání, dodržování etiky neubližování a respektu. Začátek mlčení.

09.15-10.00    Sezení  (*)

10.15-11.00    Chůze (**)

11.15-12.00    Sezení

12.00-13.30    Oběd, mytí nádobí, vaření čaje; klidové, ostatní nerušící aktivity

13.45-14.30    Chůze

14.45-15.30    Sezení

15.45-16 30    Chůze

16.45-17.30    Sezení

17.30-18.00    Mettá meditace, ukončení meditací a mlčení

 

Další případný program dle času, přání a zaměření účastníků

18.00-18.30    Večeře (poskládaná z příspěvků účastníků)

18.30-             Program dle domluvy se Ctihodnou a účastníky meditace

 

(*) Sezení – Meditace samatha - vipassana pocházející z nejstarší buddhistické tradice. Díky hlubokému soustředění, všímavosti a uvědomění proniká meditující k podstatě své vlastní mysli. Učí se všímat si a chápat mechanismy jejího fungování, je schopen nahlížet a kultivovat neprospěšné zautomatizované vzorce svého myšlení a chování. Rozvíjí tak kvality jasnosti, vyrovnanosti, pochopení, laskavosti a moudrosti.

 

(**) Chůze - Cokoli děláme soustředěně, všímavě a vědomě může se stát meditativní, samozřejmě i včetně chůze. Meditace v chůzi (čankamana) je jednou z nejrozšířenějších forem buddhistické praxe.

 

Co vzít sebou:

 • Potřeby na pohodlné sezení v meditaci (karimatku, deku, meditační polštářky atp.
 • Oblečení a obuv dle počasí, pro případný dešť pláštěnku na meditaci v chůzi v blízkém lese
 • Jídlo – kdo se zdrží na večerní pokec, bude vítán s chutným pokrmem pro sebe i ostatní  =o)
 • Hudební nástroje, film na flashce atp. k případnému večernímu hraní, zpívání, dívání
 • V případě, že bude domluvený nocleh (zdarma), tak dle dohody spacák + karimatku

 

Poznámka:

Během psaní této pozvánky na meditaci, která kéž v září rozzáří náš vnitřní i vnější svět,

se mi na obrazovce objevil následující text, který si dovoluji připojit =o)

 

Jedno tělo světa

Wang Jang

Velký člověk vnímá deset tisíc věcí jako jedno tělo. Vnímá celý svět jako jednu rodinu a celou zemi jako jednoho člověka. Ty, kdo mezi jednotlivé věci světa vnášejí hranice a  rozdělování, je nutno považovat za malé lidi.
    Velký člověk je schopen nebe, zemi a deset tisíc věcí považovat za jedno tělo, ale to není výsledek nějaké rozumové úvahy, ale prostě vnímá přirozený stav světa.  Jedno tělo s nebem, zemí a všemi věcmi však nevnímá jenom velký člověk. I malý člověk vnímá podobně, ale je to on sám kdo své vlastní srdce zmenšuje. Když vidí dítě, které už už padá do studny, neubrání se strachu a soucitu.

    Lze namítnout, že dítě patří ke stejnému druhu jako on, ale uvažme jiný příklad. Když i malý člověk slyší nářek zvířat a ptáků jdoucích na jatka a vidí jejich strach, bude těžce snášet jejich utrpení.
    Lze namítnout, že ptáci a zvířata jsou živé bytosti jako člověk, ale zvažme jiný příklad. Když  malý člověk uvidí polámané rostliny a zničené stromy, neubrání se soucitu.
    Ale lze jít ještě dál. Dokonce, i když uvidí rozbité kameny, zachvátí jeho mysl lítost. Z toho je patrné, že mysl malého člověka obsahuje lidství, jež vytváří jedno tělo se vším.  Tato mysl povstává z přirozenosti darované nebesy a je sama o sobě nadána inteligencí, průzračností a jasem. Proto bývá označována jako ZÁŘIVÁ MYSL.


    Projevovat jas své povahy znamená vytvářet společný základ, ze kterého vyrůstá tělo světa. Když vnímáme svět jako jedno tělo, začínáme milovat lidi a tato láska zesiluje společný základ. . Měli bychom opravdu milovat všechno počínaje manželem, manželkou, přáteli, knězem, králem až po hory, řeky, duchovní bytosti, rostliny, ptáky, zvířata, abychom naplnili své lidství.

 

Převzato z https://mezinabozensky-dialog.blogspot.cz/2011/12/jedno-telo-sveta.html#more

 

 

                   *                 *                    *                   *                     *

 

 

VELKÁ FATRA V SRDCÍCH NAŠICH

červenec 2012

?

Cítí

Srdce

Že je čas

Zažehnout v něm 

VELKOU FATRU ŽIVOTA

Činem - písní, obrazem, tancem

Po přijetí a poděkování za jejich role v nás

S láskou spálit všechny strachy, masky, hněvy, zlosti

A probudit, ukotvit a šířit sebe-vědomí LÁSKY do všesjednocení

 

Dovoluji si vám nabídnout setkání se sebou a dalšími bytostmi, v chrámu Vašeho nitra

čištěného Přítomností Velké Fatry (též možno vnímat jako Big Father).  

Její (Jeho) očistný oheň kéž bude námi udržován láskyplným palivem

sebe/přijetí, sebe/odpuštění, respektu, otevření se a odevzdání.

 

 

Organizátor:             Jiří Ondrušák

Místo:                         Velká Fatra

Kontakt:                    jiriondrusak@seznam.cz , tel. 731 930 474

Odjezd:                      30.6. nebo 1.7.2012 (dle domluvy účastníků)

Příjezd zpátky:          cca po týdnu (možná dřív, možná o dost později - dle domluvy účastníků =o))

Přespání:                   ve spacáku na karimatce na místě známém jen (jako) ves-míru,  ve stanu (když si ho někdo přiveze  =o) ,  v kolibě pro lesníky a dřevorubce (pokud jej najdeme  =o)

 

Přihlášení:                 Na výše uvedený kontakt  nejpozději do dne odjezdu   =o)

 

Záměr setkání:          Záměr (kéž plný lásky a míru) si určuje každý sám

 

Organizace:               Organizátor navrhuje akci pojímat spíše ve statičtější a volnější formě. Možná není potřebné nachodit mnoho kilometrů, ale spíše na vhodném místě/místech nějaký čas setrvat a poznat jich a procítit raději méně a do větší hloubky. Třeba jen jedno.  Vždyť je to JEDNO …  =o)

Každý by měl mít právo zvolit si i svůj způsob péče o velkou fatru (Velkého Otce) ve svém nitru. Zda bude někdo praktikovat vipassanu, mettá, čankamanu nebo bude meditovat hudbou, malováním, tancem nebo jinak, měla by to být jeho volba.

Navrhuje se dodržovat pravidlo vzájemného respektu a ohledu s cílem, že nikdo nebude rušit druhé a že všichni by se zkusili naladit

na společné souznění a sjednocení s ostatními, s přírodou, se Zemí, s Ves-mírem (v nás  =o)

Možnost kdykoliv opustit setkání je samozřejmé a důvod bude soukromou věcí každého.

Skromnou žádostí organizátora je nepožívání alkoholu během celé akce.

 

Strava:                   Prána nebo to, co si kdo přiveze  =o)

 

Poplatek :              0 Kč (jízdné a další případné výlohy si bude platit každý sám)

 

Co vzít sebou:

 • Potřeby pro své potřeby =o) 
 • Oblečení a obuv pro všechny druhy počasí.
 • Palivo pro VF (BF).
 • Dárky pro Zemi a její bytosti (včetně medvědů  =o))  a pro případné další vesmířany.
 • Jídlo –  stravu si vezme každý sám a bude na každém, zda se zapojí do případného společného stravování.  Campingové vařiče budou vítány.
 • Hudební nástroje ke hře pro radost VF (BF) v nás i kolem nás.
 • Odpovědnost za svá rozhodnutí.
 • Nebát se vzít si sebou i strach, bolest ap… když budou zrovna ony naplňovat vaše bytí.

 

 

 

 

 

ČERVNOVÁ (M)EDITACE

Svatý Kopeček a L-Oshov, pátek 8.6.2012

     Na případnou otázku proč editace,  se vyjadřuje Wikipedie k tomuto výrazu takto:

„Jedná se o formátování a změnu aktuálního obsahu …“

(Ti, kteří budou se svým aktuálním pátečním obsahem spokojeni a nebudou potřebovat jej  měnit

či přeformátovat, nemusí na toto setkání chodit  =o))

 

Meditací provází:      Ivana Herzogová-Svobodová z Bodhi Olomouc

Editací provází:        každý sebe =o)

Organizátor:             Jiří Ondrušák

Místo:                         byt organizátora, Dvorského 12, Svatý Kopeček,  les a L-Oshov

Kontakt:                    jiriondrusak@seznam.cz , tel. 731 930 474

Začátek zásedu:         příchod 16.30 h, zahájení 17.00 h (možnost pozdějšího příchodu domlouvejte prosím předem)

Ukončení zásedu:      večer,  dle zájmu a společné domluvy (viz program)

Přespání:                   možnost přespání na zemi (na své karimatce a spacáku) bude upřesněna na požádání emailem podle okolností,

Max.počet:                cca 8 účastníků (možno i začátečníci)

Přihlášení:                 na výše uvedený kontakt do naplnění kapacity, nejlépe do 5.6.2012

 

Pravidla:        dodržování mlčení během meditací, nepožívání alkoholu během celého zásedu

Strava:           večeře – lehká, vegetariánská, připravená organizátorem, popřípadě doskládána z příspěvků účastníků =o)  K pití čaj.

Poplatek :      0 Kč (všechny vnucené peníze budou s velkou vděčností utraceny za muzikoterapeutické potřeby pro mentálně postižené klienty v CSS Klíč Olomouc)

 

Program:¨    

jde o návrh, který může být účastníky předem připomínkován a dle možností případně upraven, zejména dřívější či pozdější zahájení samozásedu

 

16.15-16.30    Sraz účastníků na místě

16.30-17.00    Večeře,  upřesnění společného programu, začátek mlčení

17.00-17.45    Sezení  (*)

18.00-18.45    Chůze (**)

19.00-19.45    Sezení

20.00-20.45    Chůze

21.00-21.15    Ukončení mlčení, v případě jasného počasí přesun na L-Oshovskou hvězdárnu,

21.15-23.00    Dokončení  editace ve smíru v nás a kolem nás =o)

23.00-23.15    Mettá meditace

23.15-23.30    Dle zájmu návrat na Sv. Kopeček, sdílení, sezobání zbytků večeře, program dle dohody

 

(*) Sezení – Meditace samatha - vipassana pocházející z nejstarší buddhistické tradice. Díky hlubokému soustředění, všímavosti a uvědomění proniká meditující k podstatě své vlastní mysli. Učí se všímat si a chápat mechanismy jejího fungování, je schopen nahlížet a kultivovat neprospěšné zautomatizované vzorce svého myšlení a chování. Rozvíjí tak kvality jasnosti, vyrovnanosti, pochopení, laskavosti a moudrosti.

 

(**) Chůze - Cokoli děláme soustředěně, všímavě a vědomě může se stát meditativní, samozřejmě i včetně chůze. Meditace v chůzi (čankamana) je jednou z nejrozšířenějších forem buddhistické praxe.

 

Co vzít sebou:

 • Potřeby na pohodlné sezení v meditaci (karimatku, deku, meditační polštářky atp. )
 • Oblečení a obuv dle počasí a pro případný dešť pláštěnku na meditaci v chůzi v blízkém lese
 • Jídlo – lehká večeře zajištěna, drobné pochutiny však budou chuťovými buňkami vítány =o)
 • Hudební nástroje, film na flashce atp. k případnému večerně-nočnímu hraní, zpívání, dívání
 • V případě, že bude domluvený nocleh (zdarma), tak dle dohody spacák + karimatku

 

Kalendář akcí

Úplňkový květnový samozásed na Sv. Kopečku spojený s výletem do Vražného 5.5.-6.5.2012

25.04.2012 16:04
 Úplňkový samozásed na Svatém Kopečku spojený s výletem do Vražného  5.5.-6.5.2012   při příležitosti Buddhova narození, procitnutí a vstupu do parinibbány Motto: „Jak zabráníme kapce, aby nikdy nevyschla?… Hodíme-li ji do moře.“   Meditací provází:...

"L- OSHOVSKÉ SETKÁNÍ" 30.4.2012

24.04.2012 14:46
L - OSHOVSKÉ SETKÁNÍ" 30.4.2012 Loučka u lošovské hvězdárna si dovoluje vám nabídnout na pondělní večer "L-Oshovské setkání". Záměrem je setkat dohromady melodie, tóny rytmy i ticha našich srdíček. Společně utkaná příze bude věnována světýlkům na nebi, zemi (i)...

Medi(t)ační setkání na Svatém Kopečku 21.4.2012

07.04.2012 21:26
 Medi(t)ační setkání se sebou na Svatém Kopečku  21.4.2012       Na případnou otázku proč bude setkání meditačně - mediační odpovídá Wikipedie takto:   „Meditací se míní stav, kdy je mysl zbavená všech myšlenek …“ (Ti co už nemají myšlenky,...

Akce "PST!" v neděli 25.3.2012 na Svatém Kopečku

20.02.2012 20:34
„PST!“ (Poselství Svatokopeckého Ticha =o)        Dovoluji si vás pozvat na meditační setkání se sebou na Svatém Kopečku ...

Únorové meditační setkání na Svatém Kopečku

17.01.2012 00:01
Únorové meditační setkání na Svatém Kopečku 11.2.2012                 Ve spolupráci s Ivou Herzogovou  si vás dovoluji pozvat dne 11.2.2012 na další „ztišení“ na Svatém Kopečku formou...

Lednové ztišení a pročištění mysli aneb další meditační samozásed na Svatém Kopečku

03.01.2012 00:03
Lednový meditační samozásed na Svatém Kopečku 14.1.2012         Dovoluji si vás tímto pozvat na samozásed na Svatém Kopečku u Olomouce   Meditací provází:      Ivana Herzogová z Bodhi Olomouc Organizátor:...

Pozvánka na meditační Silvestr na Svatém Kopečku

23.12.2011 01:09
Meditační Silvestr na Svatém Kopečku u Olomouce         Dovoluji si vás tímto pozvat na Silvestrovský meditační zásed na Svatém Kopečku   Organizátor:              Jiřík Ondrušák (nepravidelný...

Plány Setkávání

10.11.2011 22:55
V plánu je uspořádá(vá)ní meditačních setkání, na nichž by se společně se-tkávali světýlka našich srdíček bez náboženského ohraničení a kde by se eventuelně mohla začlenit příslušně laděná hudba, poezie, tanec, promítání filmů - dle možností a přání.   Na toto setkávání...

Diskusní téma:

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek