Akce "PST!" v neděli 25.3.2012 na Svatém Kopečku

20.02.2012 20:34

„PST!“

(Poselství Svatokopeckého Ticha =o)

 

 

  

Dovoluji si vás pozvat na meditační setkání se sebou

na Svatém Kopečku  25.3.2012

 

Lektor:                       Svatokopecké ticho (kdo Ho nezná, je možné Ho poznat  =o)

Meditací provází:      Ivana Herzogová z Bodhi Olomouc

Organizátor:              Jiřík Ondrušák

Kontakt:                    jiriondrusak@seznam.cz , tel. 731 930 474

Datum                        25.3.2012

Začátek zásedu:         příchod 8.30, zahájení 9.00 h (možnost dřívějšího či pozdějšího příchodu nutno domluvit předem)

Ukončení zásedu:      večer - dle zájmu a společné domluvy (viz program)

Přespání:                 varianta příjezdu den předem či odjezdu den po zásedu bude pro zájemce ze vzdálenějších koutů (přespání na zemi na své karimatce a spacáku) upřesněna na požádání emailem podle okolností.

Místo:            byt organizátora, Dvorského 12, Olomouc-Svatý Kopeček +  blízký les

Max.počet:    cca 8 účastníků (možno i začátečníci)

Přihlášení:      na výše uvedený kontakt do naplnění kapacity, nejpozději do 20.3.2012,

Pravidla:         dodržování mlčení během meditací, nepožívání alkoholu během celého zásedu

Strava:           oběd - lehký vegetariánský, připravený organizátorem, večeře - společná strava poskládána z příspěvků účastníků, kteří se zdrží na večerní program (pečivo + co dům dal  =o), k pití bude po celý den čaj organizátora.

Poplatek :       0 Kč (případné vnucené peníze budou utraceny za muzikoterapeutické potřeby pro mentálně postižené klienty v CSS Klíč Olomouc)

 

Program:

jde o návrh, který může být účastníky předem připomínkován a dle možností případně upraven

 

08.30               Sraz účastníků na místě

08.30-09.00    Seznámení se a domluvení pravidel pro vytvoření chráněného prostředí – omezení mluvení, čtení, volání, dodržování etiky neubližování a respektu. Začátek mlčení.

09.00-09.45    Sezení  (*)

10.00-10.45    Chůze (**)

11.00-11.45    Sezení

11.45-13.00    Oběd, mytí nádobí, vaření čaje; klidové ostatní nerušící aktivity

13.15-14.00    Chůze

14.15-15.00    Sezení

15.15-16 00    Chůze

16.15-16.30    Mettá meditace, ukončení meditací a mlčení

16.30-17.00    Reflexe

Další případný program dle času, přání a zaměření účastníků

17.00-             Večeře (poskládaná z příspěvků účastníků)

Vyprávění Ivy Herzogové o její březnové cestě do Indie.

Dále hudba, zpěv, sledování filmu …dle domluvy.

 

(*) Sezení – Meditace samatha - vipassana pocházející z nejstarší buddhistické tradice. Díky hlubokému soustředění, všímavosti a uvědomění proniká meditující k podstatě své vlastní mysli. Učí se všímat si a chápat mechanismy jejího fungování, je schopen nahlížet a kultivovat neprospěšné zautomatizované vzorce svého myšlení a chování. Rozvíjí tak kvality jasnosti, vyrovnanosti, pochopení, laskavosti a moudrosti.

 

(**) Chůze - Cokoli děláme soustředěně, všímavě a vědomě může se stát meditativní, samozřejmě i včetně chůze. Meditace v chůzi (čankamana) je jednou z nejrozšířenějších forem buddhistické praxe.

 

Co vzít sebou:

  • Potřeby na pohodlné sezení v meditaci (karimatku, deku, meditační polštářky atp.
  • Dostatečně teplé oblečení a teplou obuv, příp. dle počasí pláštěnku na meditaci v chůzi venku v blízkém lese
  • Jídlo – kdo se zdrží na večerní pokec bude vítán i s jídlem pro společnou večeři  =o)
  • Hudební nástroje, film na flashce atp. k případnému večernímu hraní, zpívání, dívání
  • V případě, že bude domluvený nocleh (zdarma) - spacák + karimatku