Lednové ztišení a pročištění mysli aneb další meditační samozásed na Svatém Kopečku

03.01.2012 00:03

Lednový meditační samozásed na Svatém Kopečku

14.1.2012

 

 

 

 

Dovoluji si vás tímto pozvat na samozásed na Svatém Kopečku u Olomouce

 

Meditací provází:      Ivana Herzogová z Bodhi Olomouc

Organizátor:              Jiřík Ondrušák

Kontakt:                    jiriondrusak@seznam.cz , tel. 731 930 474

Datum                        14.1.2012

Začátek zásedu:         příchod 8.30-9.00, zahájení 9.30 h (možnost dřívějšího či pozdějšího příchodu nutno domluvit předem)

Ukončení zásedu:      večer - dle zájmu a společné domluvy (viz program)

Přespání:                 varianta příjezdu den předem či odjezdu den po zásedu bude pro zájemce ze vzdálenějších koutů

                                (přespání na zemi na své karimatce a spacáku) upřesněna na požádání emailem podle okolností,

Místo:            byt organizátora, Dvorského 12, Olomouc-Svatý Kopeček +  blízký les

Max.počet:    cca 8 účastníků (možno i začátečníci)

Přihlášení:      na výše uvedený kontakt nejlépe do 12.1. 2012,

Pravidla:         dodržování mlčení během meditací, nepožívání alkoholu během celého zásedu

Strava:           oběd - lehký vegetariánský, připravený organizátorem (hustší zeleninová polévka + pečivo =o), večeře - společná strava poskládána z příspěvků účastníků, kteří se zdrží na večerní program (pečivo + co dům dal =o), k pití bude čaj organizátora.

Poplatek :       0 Kč (případné vnucené peníze budou utraceny za muzikoterapeutické potřeby pro mentálně postižené klienty v CSS Klíč Olomouc)

 

Program:

jedná se o návrh, který může být účastníky /přes email, fb, telefon/ připomínkován a dle možností případně upraven

 

08.30-09.00    Sraz účastníků na místě

09.00-09.30    Seznámení se a domluvení pravidel pro vytvoření chráněného prostředí

– omezení mluvení, čtení, volání, dodržování etiky neubližování a respektu. Začátek mlčení.

09.30-10.15    Sezení  (*)

10.30-11.15    Chůze (**)

11.30-12.15    Sezení

12.15-13.30    Oběd, mytí nádobí, vaření čaje; klidové ostatní nerušící aktivity

13.45-14.30    Chůze

14.45-15.30    Sezení

15.45-16 30    Chůze

16.45-17.15    Mettá meditace, ukončení meditací a mlčení

17.15-18.00    Rexlexe

Další program dle času, přání a zaměření účastníků

18.00-19.00    Večeře (poskládaná z příspěvků účastníků)

19.00- ?          Hudba, zpěv, sledování filmu (kdo jaký doveze na flashce) …atp.

 

(*) Sezení – Meditace samatha - vipassana pocházející z nejstarší buddhistické tradice. Díky hlubokému soustředění, všímavosti a uvědomění proniká meditující k podstatě své vlastní mysli. Učí se všímat si a chápat mechanismy jejího fungování, je schopen nahlížet a kultivovat neprospěšné zautomatizované vzorce svého myšlení a chování. Rozvíjí tak kvality jasnosti, vyrovnanosti, pochopení, laskavosti a moudrosti.

 

(**) Chůze - Cokoli děláme soustředěně, všímavě a vědomě může se stát meditativní, samozřejmě i včetně chůze. Meditace v chůzi (čankamana) je jednou z nejrozšířenějších forem buddhistické praxe.

 

Co vzít sebou:

  • Potřeby na pohodlné sezení v meditaci (karimatku, deku, meditační polštářky atp.
  • Teplé oblečení (!)a teplou obuv (!), příp. i pláštěnku na meditaci v chůzi venku v blízkém lese
  • Jídlo – pečivo k obědu (k polévce), kdo se zdrží na večer - jídlo pro společnou večeři,
  • Hudební nástroje, film na flashce atp. k případnému večernímu hraní, zpívání, dívání
  • Čelovku či baterku na přesun k meditaci v chůzi
  • V případě, že bude domluvený nocleh (zdarma) - spacák + karimatku