Únorové meditační setkání na Svatém Kopečku

17.01.2012 00:01

Únorové meditační setkání na Svatém Kopečku 11.2.2012

 

           

 

Ve spolupráci s Ivou Herzogovou  si vás dovoluji pozvat dne 11.2.2012 na další „ztišení“

na Svatém Kopečku formou samozásedu.

Nabízeno je opět setkání především se sebou a možnost setkání - spojení všeho v nás, co bylo námi rozetkáno. 

Setkání s druhými meditujícími je dalším obohacením sebe i druhých  =o)

 

Meditací provází:        Ivana Herzogová z Bodhi Olomouc

Organizátor:               Jiřík Ondrušák

Kontakt:                      jiriondrusak@seznam.cz , tel. 731 930 474

Datum                        11.2.2012

Začátek zásedu:         příchod 8.30-8.45, zahájení 9.15 h

                                   (možnost dřívějšího či pozdějšího příchodu nutno domluvit předem)

Ukončení zásedu:       večer - dle zájmu a společné domluvy (viz program)

Přespání:                   varianta příjezdu den předem či odjezdu den po zásedu bude pro zájemce ze vzdálenějších koutů (přespání na zemi na své karimatce a spacáku) upřesněna na požádání emailem podle okolností,

Místo:                        byt organizátora, Dvorského 12, Olomouc-Svatý Kopeček +  blízký les

Max.počet:               cca 8 účastníků (možno i začátečníci)

Přihlášení:               na výše uvedený kontakt do naplnění kapacity, nejpozději do 9.2.2012,

Pravidla:                  dodržování mlčení během meditací, nepožívání alkoholu během celého zásedu

Strava:                    oběd - lehký vegetariánský, připravený organizátorem, večeře - společná strava poskládána z příspěvků účastníků, kteří se zdrží na večerní program (pečivo + co dům dal  =o), k pití bude po celý den čaj organizátora.

Poplatek :               0 Kč (případné vnucené peníze budou utraceny za muzikoterapeutické potřeby pro mentálně postižené klienty v CSS Klíč Olomouc)

 

Program:

jde o návrh, který může být účastníky předem připomínkován a dle možností případně upraven

 

08.30-08.45            Sraz účastníků na místě

08.45-09.15            Seznámení se a domluvení pravidel pro vytvoření chráněného prostředí – omezení mluvení, čtení, volání, dodržování etiky neubližování a respektu. Začátek mlčení.

09.15-10.00            Sezení  (*)

10.15-11.00            Chůze (**)

11.15-12.00            Sezení

12.00-13.30            Oběd, mytí nádobí, vaření čaje; klidové ostatní nerušící aktivity

13.45-14.30            Chůze

14.45-15.30            Sezení

15.45-16 30            Chůze

16.45-17.15            Mettá meditace, ukončení meditací a mlčení

17.15-18.00            Reflexe

Další případný program dle času, přání a zaměření účastníků

18.00-19.00            Večeře (poskládaná z příspěvků účastníků)

19.00- ?            Hudba, zpěv, sledování filmu (kdo jaký doveze na flashce) …atp.

 

(*) Sezení – Meditace samatha - vipassana pocházející z nejstarší buddhistické tradice. Díky hlubokému soustředění, všímavosti a uvědomění proniká meditující k podstatě své vlastní mysli. Učí se všímat si a chápat mechanismy jejího fungování, je schopen nahlížet a kultivovat neprospěšné zautomatizované vzorce svého myšlení a chování. Rozvíjí tak kvality jasnosti, vyrovnanosti, pochopení, laskavosti a moudrosti.

 

(**) Chůze - Cokoli děláme soustředěně, všímavě a vědomě může se stát meditativní, samozřejmě i včetně chůze. Meditace v chůzi (čankamana) je jednou z nejrozšířenějších forem buddhistické praxe.

 

Co vzít sebou:

  • Potřeby na pohodlné sezení v meditaci (karimatku, deku, meditační polštářky atp.
  • Velmi teplé oblečení (!)a teplou obuv (!), příp. dle počasí pláštěnku na meditaci v chůzi venku v blízkém lese
  • Jídlo – kdo se zdrží na večer, vezme sebou jídlo pro společnou večeři,
  • Hudební nástroje, film na flashce atp. k případnému večernímu hraní, zpívání, dívání
  • Čelovku či baterku na přesun k meditaci v chůzi
  • V případě, že bude domluvený nocleh (zdarma) - spacák + karimatku

 (Tuto pozvánku lze v lepší grafické úpravě poslat na požádání emailem  =o)