Základní informace

Informace o občanském sdružení „Š - terapie“

 

 Cíl a poslání ŠT:

    Cílem neziskové organizace ŠT (Šašouří terapie =o) bylo posílit psychiku dětí v nemocničním ošetření. Naplňovat tento cíl se ŠT snažila zejména prostřednictvím veselých a povzbudivých slov, písniček, her a drobných dárků. Přáním ŠT bylo pomoci těmto dětem přesunout myšlenky z oblasti stresujícího strachu a osamění do hojivého světa úsměvů a uvolnění. Prosvětlit a prohřát jejich psychiku směrem k naději a víře a tím i dodat potřebnou sílu k rychlejšímu uzdravení bylo hlavním posláním ŠT.

   Svou pomoc plánovala ŠT nabídnout také při prosazování nové profese herních terapeutů na dětských odděleních nemocnic.

 

Formy a zaměření činnosti ŠT:

    Nejčastější formou vystoupení bylo pásmo pohádek, písniček, hádanek, soutěží a výstupu čerpajících z oblasti herní terapie. To vše v co nejširším spektru forem (hudební, divadelní, výtvarná, dramatická ap.) Uvedenou  činnost zajišťovala ŠT především svými členy - dobrovolníky. Vítáno bylo však zapojení i příp. jiných ochotných osob či sdružení ztotožňujících se s cíly ŠT.

    Stejně tak byly vítány názory a zkušenosti jakékoliv odborné i laické veřejnosti, které by přispěly ke zkvalitnění práce ŠT.

 

Registrace sdružení „Š - terapie“ :

            - jako občanské sdružení  je  ŠT  zaregistr. na Ministerstvu vnitra 3.11.1999.

           

Vystoupení v Nemocnici Hranice a.s.  - od října 1999 do června 2001:

            Vystupující Kristová, Palová, Menšíková, Sroková, Vystrčil, Ondrušák

             A dvojice šašouřích loutkoherců  Kamil Král, Roman Prokeš.

            Celkem  uskutečněno v Hranicích přes 30 vystoupení.

           

Vystoupení ve Fakultní nemocnici Ostrava - od dubna 2000 do listopadu 2002:

Účinkující  vystupující na dětské neurologii a na dětské klinice

(odd. hematoonkologické a odd. starších dětí )

Hromkovičová, Richtárová, Vařeka, Miklós, Krutilová, Ondrušák.

            Celkem uspořádáno v Ostravě rovněž přes 30 vystoupení

 

Vystoupení v Baťově nemocnici Zlín:  od května 2002 do roku 2004

            Vystoupení organizovala Lenka Krutilová. Dále vystupovali Zuzka Berková, Alice Václavková a příležitostně Jarda Miklíček a Jirka Ondrušák .

Celkem  zrealizováno ve Zlíně kolem 28 vystoupení.

 

Vystoupení v dětských domovech :

            Vystoupení v DD v letech 2000 –2002 v Hranicích, Lipníku nad Bečvou

            a v Olomouci.  Celkem  uspořádáno v DD   7 vystoupení. 

 

Vystoupení v Ústavě sociální péče ve Skaličce – v roce 2001 a 2002:

            Pro mentálně postiženou  mládež ve Skaličce zrealizovány celkem 4 vystoupení

            (z toho 1x jako výpomoc při akci ZŠ Střítež nad Ludinou).

 

Reklama (kde o nás věděli, kde byly o ŠT podány během aktivní činnosti informace ):

            - na stanici Českého rozhlasu 1  „Radiožurnál“ ,

            - v kabelových televizích v Přerově a v Hranicích ,

            - v novinách Mladá fronta, Moravskoslezský Den, Týdeník Přerovsko,

               Svoboda,  Nové Přerovsko a Hranický týden,

            - u Nadace Klíček zabývající prací s dětmi hospitalizovanými v nemocnicích,

            - u SHP (Společnosti pro herní práci s dětmi) se sídlem v Praze,

            - u org. Hestia Praha zabývající se dobrovolnictvím (m.j. i v nemocnicích),

            - na výstavě a schůzkách nezisk. organizací (NO) v Přerově v roce 2000,2001,

            - na internetové stránce Okresní knihovny Přerov,

            - v katalogu sdružení a nadací ICN (Informačního centra nadací) ČR.

 

Školení v oblasti muzikoterapie a herní terapie:

Dne 7.10.2000 uspořádala ŠT v Městské knihovně v Hranicích pro své členy i pro veřejnost školení s tematikou muzikoterapie a herní terapie. Jednodenní kurz vedl pražský muzikoterapeut a psycholog Mgr. Šimanovský, autor  knížek o řešení problémů dětí pomocí hudby a her.

 

Soutěž pro děti v kreslení na téma: „Co udělat, aby bylo v nemocnici veseleji?“

Soutěž o tři trička s šašouřím logem a o deset dalších věcných cen byla vyhlášena sdružením při příležitosti 1.narozenin ŠT v říjnu 2000.

Zveřejněna m.j. v novinách Den, Nové Přerovsko, Hranický týden a TV Polar.

 

Zpracoval Jirka Ondrušák

Olšovec  2004