Poezie

Případné šíření textů prosím jen v původní podobě a s uvedením odkazu na stránky  www.utkani.webnode.cz

 

25.12.

 

HLEDÁNÍ

 

Ko(s)mická

Je

Hra

Na hledání

Něčeho

Co je vším 

 

Ko(s)mická je hra

Na oddělenost

 

 

 

RACEK CHECHTAVÝ

Když

Ra

Jedno

Ráno

Poslední

Ranou 

Světla

Spálilo

Racka 

Na popel

Prázdna

Ra  cek v Něm

A On v racku

S chechotem:

Nejsem racek

 

A celý prostor se zaplnil 

Bílými křídly od popela 

 

 

 

 

SVOBODNÝ DUCH

 

Až budeš 

Číst

Poslouchat

Vnímat

Cokoliv

Nepřemýšlej prosím

Vše je báseň

Píseň Ducha 

Jednoho                              

Co tvoří

V dechu každého

 

Proto nezadržuj Ho 

V žádné formě

A vydechuj Ho 

Pro další

 

Nepřemýšlej ani o básníkovi

Kdo. Čím. Je

Ty Jsi

Já Jsem

Stejným nádechem

A výdechem

Plně-prázdné Vznešenosti

Vědomě přicházející na návštěvu

Z vědomí 

Do vědomí

 

 

 

KYVADLO

 

Kýve

Na mne

Od narození

 

Obě 

Jeho polarity

Znám

 

Kýve ze středu

Kde 

Je 

Já Jsem

Jím

 

 

 

 

BEZ NÁZVŮ

 

Podobně ani v geometrii není nejdůležitější žádná forma - bod, přímka, čtverec, jehlan, kvádr…

Ale prostor, který je objímá, který jim umožňuje přicházet a odcházet, kterým jsou.

 

                 *    *    *            

 

Nemluv. 

Buď navždy Písní.

 

                 *    *    *    

 

Rozum zavírá a dělí. 

Srdce otvírá a spojuje

 

                 *    *    *    

 

Kolik slov potřebuje člověk. 

Aby zranil a vyléčil. Zničil a vzkřísil. Zkritizoval a pochválil. Zeptal se a odpověděl.

Aby zůstal v tichu Vědomí

 

 

 

 

 

 

 

 

25.12.2013¨

 

PERLA

 

Děkuj za jemné doteky

Které skrz tvé

Ruce, ústa a duši 

Přicházejí 

Jeho pohybem, hlasem a duchem

v pulzující Hře 

Já Jsem

 

Děkuj

Za nalezení 

Perly

  

 

 

DOMŮ

 

DoMu kráčím 

a ten kdo

slyší 

vidí 

a roztahuje

v každém

ke každému

křídla skutečných andělů 

 usmívá se

v tichu

v nás

 

  

 

O KRÁLI

 

Bylo 

Nebylo 

Jednou 

Jedno

Království

Ve věčném

Božím

Oka  mžiku 

Přítomnosti

Jeho

Je

 

Tam

Králem

Je každý 

Kdo 

JE 

V Něm

Přítomen

 

  

 

PŘÍBĚH

 

Slova úst

myšlenky mysli

činy a kroky rukou a nohou

ať tvoří tady a teď 

příběh Pravdy

 

Příběh

pro další a další

tichem uvědoměné

slova, myšlenky, činy, kroky

 

 

 

 

STŘEDEČNÍ

 

Je 

Střed a

V Něm 

I v Ní

Když 

Na To 

"Nikdo" nemyslí

Když na Nic 

"Nikdo" nemyslí

 

Pak 

Ne / zbývá 

Ne / chybí

Mu = "Nikomu" 

Nic

 

A vesmír se směje

Od u chachacha 

k u chuchuchu

Své hře na To

 

A tak To Je

 

 

 

 

O LÁSCE

 

Nikdy 

Neprobudí se

Nepřijde

Neodejde

To 

Co Je věčné 

Všude a vždy

Přítomné

 

Jaké požehnání 

Že nelze

Od sebe

Tebe

Odejít

Lásko 

Když

Tebou

Já Jsem

 

 

 

 

 

 

 

24.11.2013

PEŘÍ  

Neškubej silou a ani chtěním

peří myšlenek

ptáka,

jenž falešně zpívá,

o tom,

kdo jsi.

 

Tichý dech sám odfoukne

i pírko poslední

 

 

 

VDĚČNOST VĚČNOSTI

Jak vděčné je Věčné za roli sebe (v) sobě

Ach, jak miluje se v každé projekci

rozpletených přízí jednotlivostí

Ach, jak miluje uvědomění si svého milování

ve hře na probuzení se v Celistvého

Jaká milost poznat To

jaká milost být Tím

 

 

 

MOŽNÁ 

Možná

už teď a tady

Jsi

na příjmu přijetí 

VšeHo

 

Kloníš se nad sebou a

zvedáš hlavu k sobě

a předávajíc svému obrazu Život samotný

přebíráš sebe samotného  

 

Říkáš Mu to

co slyšíš

jak sobě jen tak říkáš: 

"Na - dech"

 

Pak možná

On

nádech spící

probudí

sám sebe

ze spánku

v sobě

a mrtvé "ty"

poprvé v Životě nadechne

se-be

 

Možná je to jinak

Nevím

Možná je to jen hra na psaní a na čtení

Možná je to jen sen o buzení

Možná zen probuzení
 

JEDNOU 

Jednou

zeptá se sen

snícího

Kdo jsi?

A snící překvapen

Rozplyne se v nedokončeně dokončené odpovědi

Já Jsem …

 

 

NIC 

Když

Z  Ničeho

Nic

Objeví se

Jsi svobodný


 


SETKÁNÍ 

Konečně se potkaly

Naše

Listy

Větve

Kmeny

I kořeny

V nebi na zemi

 

 

ODEVZDÁNÍ 

Ode-v-z-dání

Ode-v-z-dán

ToMu

Tím

Čím

On

Ty

Jsem


 

FILM 

Je moc fajn

Scénář

Kostým

Střih

Režie

Producent

Vždy se hodně nasměji

Když se uvědomím

Jako

Scénář

Kostým

Střih

Režie

Producent

Na prázdném plátně

Kterým

Jsem

 

 

VOLBY 

vole nevol

nevol

mezi ničím

buď králem

který také nikdy nevolí

nic

je sebou

 

jen

volové volí

sebe

skrze druhé

avšak

volba není

svoboda

svoboda

je odevzdání

všeho

i volby

nic

 

nebuď vůl

nevol

mezi ničím

buď

nevolícím

králem

všeho

nic

 

 

GEN

čaj je dopitý

hostina začíná

dvě javorové hůlky

prodírají se

trpělivě

lístky zkroucenými

pomíjivostí chutě i vůně

k přítomným zrnkům

pravdy

rýžované

z genu maichy


 NA SKALNÍM ÚTESU

na skalním útesu

já a čajová miska

vyprázdněni

oba

zmizeli

 

 

KDYŽ

Když

Spící

Vědomí

U vědomí

Uvědomí

Se

Vesmírem

Ozve se

Smích

Z probuzení

Sebe

Sama

 

 

 

BEZ NÁZVŮ   

 

Tu prázdná mysl spatří, že jak každý list zemi a každá vlna oceánu 

ona moudrosti srdce patří.

 

                        *   

 

Příběhem noci, jak jasná hvězda se zdáš.

 

                        *   

 

Tam, kde se nikdo neptá … zda píseň šelestění listí 

zpívá vítr nebo listí.

 

                        *   

 

 Tuhle ho v noci chytla mystika, tak mlčel.

 

                        *  

 

 Je někdy až neuvěřitelné, jak dlouho a jak hluboko dokáže čekat bolest na odpuštění.

 
 
                        *  

Že některé věci života života nechápeš?

Některé věci živata nelze pochopit.

Lze jimi jen být.


 

KLÍČ

Klíč                                

zámku

království

srdce

ticha

Jsem

 

Jsem

Ticho

Srdce

Království

Zámek

Klič

 

 

                       


 

 

25.7.2013

 

VDĚČNOST

Když slova zdají se

Zbytečná

Básní ka

Pohladí

Přítomnost

V něm

Sebe

 

Tehdy květy slov

Voní celý svět

Jedním

Dí(t)kem

V(d)ěčnosti

 

 

 

HRA

Jsi slunce
Zapadlé
Za horou

Jsi hora
Jež Ho skrývá

Jsi hrou i hráčem
Na zemi
I v nebesích

I mezi nimi

Jsi

 

 

OBJEVENÍ

 

jsem ticho

ve kterém

objevuji

se(be)

jako zvuk

 

jsem plátno

na kterém

objevuji

se(be)

jako obraz

 

jsem prostor

ve kterém

objevuji

se(be)

jako

vůně

chuť

dotek

 

jsem

ten

toho

kdo

se

kým

a koho

objevuje

jako

zvuk

 

jsem

ten

toho

kdo

se

kým

a koho

objevuje

jako

obraz

 

 

jsem

ten

toho

kdo

se

kým

a koho

uvědomuje

 

 

 

 

20.09.2012

 

ZÁŘIVKA

Tomu

Kdo se ptá

Kdo jsem

Já:

 

Jsem

Září V Ka

 

 

PODĚKOVÁNÍ

Zrnko

Písku sypaného

V hodinách

Napříč prostorem a časem

Jednou nahoře

Jednou dole

Spolu s ostatními

Je

 

Kapka

Z mlhovin mračen

Přinášející nebe

Na zemi

Vnímající 

Proud života

Je

 

Plamínek

Šlehající

Podle přání

Spálí

Nebo ohřeje

Čeká na propojení

Ohně

Mysli a srdce

Kterým 

Je

 

Vzduch

Duch

Co zdá se

Vším

Dýchá

Společnou

Jednou

Láskou

Jsme

 

Děkuji

 

 

BEZ NÁZVU

Jdeš tiše

Za tebou stopa

Před tebou cesta

Ptáš se

Jsem

Stopa

Cesta

Chůze

Otázka

Ticho

 

PROSBA NÁSTROJE

Kéž

Jsem

Nástroj

Harmonie

Světla

Tvého

Svého

Nastroj mne

Do role

Své

 

Čím budu

Budu tím

Nástrojem

Tvým

 

 

05.05.2012

DECH

Dech mateřídoušky

Provoněl

Můj

Jsem

Úctou a vděčností

Douškem

Mateřím

V čaji

Jenž

Vaří se

I chladne

Plyne

Bytí

 

 

 

HRA D

Do zahrad

Hradu

Zenu

Pro rady

Se ženu

 

Zahrady

Moudrosti

Však

Za hra zeny

Jsou

Hrou

Mysli

 

Co si o tom myslet?

Nevím!

 

Za hradbami

Hrad mi

Zahrát dá

Za To

D!

 

  

Z(E)NOVA A Z(E)NOVA

Je pěkně

Sluníčko svítí

Svěží vítr pofukuje

Tak píšu o zenu

Na papír

Na lavičce

V parku

 

Je pěkně

Sluníčko svítí

Svěží vítr pofukuje

Tak přestávám psát

A papír odkládám

Na lavičku

V parku

 

Je pěkně

Sluníčko svítí

Svěží vítr pofukuje

A papír pryč

JE

Sluníčko

Vítr

Lavička

 

 

 

22.4.2012

 

MAJÁK

Maják

Tuží

Černou

Ve d/t mě

 

Má já

Tuší

Že

Nejsou

Že jsou

Mája

 

Má já k

Duši

Se vrací

 

Maják

Buší

V srdci mém

Je mně

Svě(t)lem

Pravým

 

 

KOV A DLENÍ

Dě kuji

Kovadlině

Kovu a hlíně

Ze mě

Že mohu

Kovat

A dlít

Tu

Klad divem

Světa

Svých rozhodnutí

Silou úderů

Ticha

Kterým

Vše

Začíná i končí

 

 

07.04.2012

 

PEVNÉ SPOJENÍ

Měl jsem

Sen

O hřebíku v bradě

Dlouhé

Přemýšlení

Kdo mi ho vysvětlí

Možná že  

Anebo

Vzpomínání

Kdo zná mne

Nejlépe

 

Pak

Vzpomněl jsem si

Přece jen

Na sebe

A zeptal se

Ticha

Mysli

Srdce

Těla

Své duše   

 

A ticho

Odpovědělo

Mou rukou

Začalo škrábat

Bradu

Dlouho

 

Do úderu

Hřebíčku na hlavičku

V bradě

Moudrosti!                       

V symbolu

Spojení

Moudrostí

Pevně držící

Vše

V Jednotě

 

 

 

 

SEN

Šel

Cestou

Tak

Že

Vlevo mýtina

Vpravo les

Jehož tichem

Chůzí klidnou

Jak on

Šel

Jsem

 

Vlevo

Na mýtině

Křoví

Pohnulo se

Náhle

Tygr

Mířící 

Ke mně

A strach

Blíž a blíž

Byl i

Řekl jsem:

Zůstaneš-li

Jsem kořist

Tvá i jeho

 

V ten mžik oka

Mého

Tygra

Květ přijetí

Rozkvetl

V objetí všeho

 

Každého

Dotyku

Tygra

Vroucně hlazeného

Mými prsty

V kožichu vědomí     

Že pokaždé

Mohu se rozhodnout

Sám

 

Nahradit strach

Láskou

  

  

ZÁMEK

Vypouštěj opatrně

Sudy ze sklepení

Otevři s respektem

Co uzamčeno bylo doposud

Akceptuj

Mříže své

 

Uvědomíš-li si

Pa-klíče neexistují

Pra-klíče pra-minulosti zapomenuté

Pak líčí Ti příběhy

Že klíče všechny  

Klíčí v klíči

Jediném

 

Proto nehledej

V žádném 

Viníka ani soudce

Vše odemkni

Klíčem odpuštění

Od zámku

Společného

Skutečného království

 

 

 

11.1.2012

 

TŘI MOŽNOSTI

Všechno je jinak

Než jak si myslíme

Že je

 

Nebo

 

Je to tak

Že si myslíme

Že je všechno tak

Jak si myslíme

Že je

                                   

Nebo

 

Je to Jedno

A To Je

Všechno

  

 

KYSELINA SÝROVÁ

Rozpusť všechna očekávání

A měj záměr, tvořivost a odevzdání

Tep ves-míru v sobě

 

Rozpusť všechna lpění

A měj moudrost svobody přítomnosti

Laskavou skartovačku času království pomíjivosti                                           

                       

Rozpusť všechna souzení a sebesouzení

A měj soucit, empatii, nadhled

Váhu s jednou miskou

 

Jsi alchymista svého života

Neptej se nikoho

Zda máš

Tvářit se kysele

Nebo hlasem svého nitra volat 

Sýýýýýr

 

 

HRA NA  SCHOVKU        

Neboj se tmy

V sobě

Hledej ji

Nevadí, že jak mráz zebe

Je kus tebe

 

Hledej ji                                              

I když myslíš, že už je pryč

Ráda se schová

Najdi ji znovu

A obejmi

 

Ve chvíli když se tvou láskou chová

Rozsvítí se

Ve světlo

Které ve stejném okamžiku

Oslepuje a tříští vše                                          

Do nekonečna

Které ve stejném okamžiku

Slepuje tříšť všeho

Z nekonečna

  

 

LÉČIVÝ LEKTVAR

Šlapeš, dupeš kdekoliv

Po ní

Kopeš, ryješ jakkoliv

Do ní

Bereš, odnášíš cokoliv

Od ní

 

Tak proč náhle

Co se to s ní děje?

 

Děje do kterých patříš i Ty

Chce uzdravit

Nejen sebe

Vnímat

A rozdávat

Léčivý lektvar soucitu

I ty můžeš

 

Ať i ona

Doposud žíznivá

Terra pije

Tvůj lektvar

Terapie soucitu

 

25.12.2011

 

 

SRDCOVÁ NEUTRALITA

Vytahuji špunty ze svých uší

Programy minulosti, budoucnosti

Přítomnost vše hned ztiší

  Chci slyšet všechno

  Co tvoří a obklopuje mou duši

 

Strhávám pásku ze svých očí

Obrázky na skobách v cizích rámech

Co na šikmo se vždy stočí

  Chci vidět všechno

  Být kůň, postroj, vůz i kočí

 

Vyndávám roubík ze svých úst

Ucpávku strachu z vlastních slov

Pokličku věznící můj růst

  Chci mluvit, zpívat, ochutnat všechno

  Pochopit tmu a ukončit půst

 

Odhazuji roušku halící můj nos

Sklad škrabošek a masek

Vnitřní nesvoboda – zdánlivě vnější los        

  Chci svobodně dýchat, cítit všechno

  V každé vteřině být svůj boss

 

Křížové trumfy věznící mé city

Železné hradby starých paradigmat

Jsou náhle domkem z karet, iluze a mýty

  Chci vnímat, soucítit všechno

  Být králem srdcové neutrality

 

 

UTKÁNÍ

Na počátku utkání

 

Pak dlouho jen utkání ...

Na jedné straně vítězství a zisky

Na straně druhé prohry a ztráty

Utkání dobra a zla, světla a tmy

Utkání nepřeberného množství polarit

Předlouhý koloběh rolí vítězů a poražených

 

Rozplétání klubka

Víry ve-smír(u)

Že Režisér nechal výběr rolí na nás

Osvobozující ztráta důvěry loutkovému divadlu

S nabídkou bezpočtu nitek různé příze

 

Rozplétání klubka

Sebe nalezení

Sebe probuzení

Ve světle stříbrné nitky života

Sjednocující vše

V Lásku

Vírou 

Že z Ní

Jsme

Utkáni

 

 

 

11. prosince 2011

 

 

CINKY LINKY CINK

Cinky linky cink

Zvonění ve škole

Začátek konec

Vyučování

Že domácí úkol je písemka i vysvědčení

 

Cinky linky cink

Cinkání v tramvaji

Výstup nástup

Kontrola jízdenek

Revizorem každý sobě

 

Cinky linky cink

Věžní zvon v kostele

Křtiny pohřeb

Přijímání

Modlitby ať dojdou tam i zpět

 

Cinky linky cink

Vánoční reklama

Rolničky radosti

Křísí anděl smíchu

Od ucha k (:D)uchu

 

Cinky linky cink

Beránek ovečka

Na nebi na zemi

Snímání otisků svět(l)a

Pachatele svého pokoje nepokoje

 

Cinky linky cink

Linky jsou prázdné

Bez not i písmenek

Pohádka končí začíná

Tady a teď

 

 

NOVÁ OPTIKA

Když cítíš

Že není třeba psát

Že není třeba slov

Nech tužku na stole

A ústa v tichu

 

Možná

že prázdný papír

Řekne víc

A najde Ti i odpověď

 

Sroluj ho

A dívej se

Na sebe

Na všechny

Optikou prázdnou

 

V ní

Oko za oko

Tvé

Uvidí

 

 

KDO JE TO?

Zase mám ruce na očích

Zase se ptám:

Kdo je to?

 

Zase se usměji

A odpovídám:

No přece To

Já Jsem

 

 

POSLEDNÍ DUC 

Jedno

Poslední

Duc

Duchovní

A rozsvítí se

Ti

Že

Síla je v jednoduchosti

 

V Jedno-Duchosti

Jedno Duch hostí

Tebou

Je

A Ty Jsi

Jím

Jedno

Hostem

Všeho

 

Jedno

Poslední

Duc

Duchovní

A rozsvítí se

Ti

Že

Vše

Je

JednoDuché

 

 

 

5. prosince 2011

 

             

 

LADĚNÍ

Ladím a hledám

spojení

nevím kdy a kde

jsem

Ho

ztratil

 

Asi

když poprvé řekl jsem

tenkrát

přestal jsem vědět

že

Já Jsem

 

 

DRAMATERAPIE

Tramta-dá

Bum tarata

Dramata-ta

K tobě

Přichází

A přináší

Zkoušení

Z učení

Strach

Netřeba

Cílem není mučení

Ale léčení

 

Tramta-dá

Bum tarata

Dramata-ta

Tobě

Dají 

Terapii

Útěk je zbytečný

Co není pochopeno

Přijato

Odpuštěno

Vyléčeno

Přijde v nové zkoušce

Zas

 

Tramta-dá

Bum tarata

Dramata-ta

V tobě

Hrají

Si

S tebou

Než pochopíš

Jejich

Tramta –dá

Bum tarata

Dramaterapii

 

 

MODLITBA ZA NOVÝ ZRAK
 

Ať v každém korálku Přítomnosti rozpouštím polarity obě
na Zemi, ve Vesmíru, v Sobě

Ať přijetím a o(d)puštěním ega pásky

do nového svět(l)a procitne můj zrak,

kterým ať nevidím už smutek, radost ... slunce, mrak,

a uzřím "jen" Souznění, Spojení a Požehnání Lásky.

 

SETKÁNÍ

Dvě oči

Dvě slzy

Jedna z koutku radosti a smíchu

Druhá z bolesti a smutku

seTkají se

V nový Tvar

Který probouzí se

V neutralitě

Tvé 

Hrudi 

 

 

20. listopadu 2011

 

 

 

1 CENA

Je jedno

Jak nás kdo cení

Stejně jsem všichni

Sjednoceni

 

 

2 CENY

Je jedno

Zda ti dá druhý cenu vyšší nebo nižší

Sám se oceň

Tvou cenu vesmír vidí a slyší

 

 

KONEC SNU

Že vše je dobré, dokonalé
Jeví se tomu
Kdo už blízko je

Jeho domu
Kdo blažen

I když klopýtá
Nesražen
Bytost Jeho

Světlem nabyta

Už nesní

Je

A

Svítí

Světlem

Tvořivým

 

 

CO NENÍ

Nic

Není

Jen

 

Vše

Je

Jin

A

Jang

 

Jen není

Je

Jen

Nic

A

To

Je

Vším

 

A nebo

Je

To

Všechno

Jinak

(Jinjang)

 

 

6. listopadu 2011

 

 

DOBA

Doba
básní
světla
sjednocení
byla
je
a bude


Záleží
na zraku
sluchu
citu
vnímat
tu úžasnou poezii
 

Rýmy
oka mžiku
přijmout
stín i světlo
oslavit oba
a všechny
barvy duhy
spojit
 

Jsme v obou jejích koncích
počátku
nekonečna
všichni
zrození
v prázdnu
rozlitém sluncem
v poušti
doby
co básní

  

JAS

Křišťálový jas
nezrozený, ukrývaný ?
v každém z nás
v němž spojeno je vše
žár i mráz,
kéž probudí každého
nitra hlas
navěky
zas

 

 

BOD

To, co nyní ve mne
hřeje, svítí
přesahuje obzor
tvůj
i můj
je v moudrém světle ticha
v bodu
beze strachu, touhy, lpění
kde Jedno
ty

vše
Je

Kdo stane se tím bodem
v pokoře, lásce, soucitu
bude napořád
i naposledy
znít
v písni
Jednoho

zvuku
Óm

 

 

HARMONIE

Nehledat verše k útěku
nehledat verše k útoku
Nemít důvod smutnit
Nemít příčinu ani důsledek
A s velkou láskou a pokorou
Nečekat nic
Odevzdat slzy i zbraně
K bráně
Kam nepřijdeš

Odkud neodejdeš
 

K úterku se nevracím
Čtvrtek neplánuji
Najdeš mne
Ve Středu
Kde
JSME
Tónem i symfonií
Kapkou i oceánem
Harmonie

 

 

 

OTÁZKA

Komu

kdo

kdy

co

jak

proč

Ptáš se stále

 

Koho?

Ho?

Ptej se

SEBE

Tam

JE

Vše

  

 

ZIMNĚ LADĚNÁ

I vločka má očka

Kouká, kdo si všimne

Lásky

Radosti

Něhy

Její

I ostatních sester a bratří

Než splyne

V Jednotě

Bílé peřiny

V zázraku

Teď přítomné vteřiny

Tam

Kam patří

 

 

MODLITBA

Kéž dokážeme naslouchat

S otevřeným srdcem

Radostem i trápením

Svým

I druhých

Kéž ozvěna

Souznění

Našich Já

V srdcích

Hřeje

Všechny

A buší

Rytmus

Spojených břehů

 

Slova ať přinesou

Vždy

Požehnání

Ve verších

Co nebyly

Nebudou

Jsou

Rozpuštěním

Hledání i nalezení

Vzpomínek

Volnosti křídel racků

Plánů

Křiku probuzení

Ve sjednocení

S tichem

Tady

Teď

Navždy

 

 

NOTY

Jak vlaštovky
přiletí, sednou si, uletí

A tóny těch not
zůstanou v paměti

Otisků bot
vesmíru,

který vše sjednotí
Láskou

 

Noty Jednoty

Z nichž jedna jsi

Ty 

 

 

HLOUBKA

Hloubka

Která

Straší

Mysl

Která

Neví

Že ona

Srdce skrývá

 

Tak blízko

Tak hluboko

V nás

Tluče

Prosí

Kdy

Bude

Otevřeno

 

Tam

JE

Hloub Ka

Kde

Čas

Prostor

Bez konce

Bez potřeby čehokoliv

Bez jména a podmínek

Obejme

Láska

 

Zatím

Hloubka

Děsí

Pádem

Plným

Volnosti

A svobody

 

Hloubka

Jejíhož

Dna

Jednou

Dotkne se

Mystik

Každého

Z nás

Jen

Jednou

 

A tak hloubka

Dna

Volnosti

A svobody

Čeká

V nás

Na dotyk

DNA

Splynutí

 

Kde

JEDNA

JE DNA

  

 

  

 

VESMÍRNÝ SÝR

v práci fmol, frmol, frmol
divná tónina ... ani dur, ani mol...

  

toužím po lásce … objetí
jsem asi trochu v emočním zajetí
v posledních dnech
hm ...trdlo su...samý vzdech
málo nějak žiju tady a teď
vím...začít je třeba okamžitě - hned
ne o tom jen psát rýmy
nebát se svého žáru

nebát se své zimy
a naplnit se láskou

mírem
BÝT
a vytvarovat oči

uši
rty

i unavenou duši

laskavým
vesmírným

sýýýýýýýýrem ... =o)


 
JDI UŽ

Cestou svou
A neptej se nikoho

Kudy
To ví

Nejen Ten

Z Půdy

 

Víš to i Ty

Co je blábol, co skutečnost, co sen

Co pomíjí, co trvá, co je nic, co zen

Co pálí, hřeje a co studí

Svůj detektor, přijímač i vysílač

Od narození už máš

Je ve Tvé hrudi

  

 

HLEDÁNÍ

Hledám kroky

K Tobě

K Němu

Vedou ke mně

 

Hledám

U sebe

U Tebe

U Něj

Marně

 

A hle - dání

Všeho

Jednomu

Když nastane

Objeví se prostor

Kde

Ty

On

Já Jsem

Jedno

Místo

Odevzdání 

Získání

Bytí

Láskou

 

 

Diskusní téma: Poezie

Datum: 20.02.2012

Vložil: Janele

Titulek: Houpána sítí, tichem moudrých, které sytí.

Piju z pramene, vlídného, vidoucího, slovíčka ke slovům, kladená tak přirozeně jako dřívko k dřívku na plamínek. Děkuji.

Datum: 22.04.2012

Vložil: Jiřík

Titulek: Re: Houpána sítí, tichem moudrých, které sytí.

Až po dvou měsících jsem, Jani, našel Tvůj krásný veršík =o)
Děkuji za něj, stejně jako děkuji Prameni, který vytéká ze srdíčka každé Bytosti.
Je na nás, zda si Ho v sobě i ostatních uvědomujeme
a necháme Ho v naší společné Přitomnosti Být.

Datum: 22.11.2011

Vložil: Maruška

Titulek: Poezie

Tak jsem to nevydržela - čekat, až mi bude líp a už brouzdám "na hřišti". Moc se mi líbí. Ty víš, že miluju, jak si umíš hrát se slovy. Všechny básničky se mi líbí. Harmonii si asi půjčím na stránky. Vesmírný sýr a Jdi už jsou taky úžasný a myslím, že se líbí i "Tomu z Půdy" (geniální) :-))
Pokud jde o to váhání - jestli nešlo o tvé ego, když jsi se rozhodoval pro nové stránky - bráško, kdyby měli všichni takové čisté ego jako ty... bylo by nám hej. Myslím v pořádku - nebojující, jen tiché a přirozené já - sebe si uvědomující, ale od druhých se neoddělující a nad jiné se nevyvyšující.
Gratuluji a jdu brouzdat dál...

Datum: 23.11.2011

Vložil: Jiřík

Titulek: Re: Poezie

Milá sestřičko, jsem moc rád, že se ti na zdejším trávníku líbí a že něco, co tu bylo utkáno se objeví i na Tvých stránkách Posvátné Srdce.
Co se týká egona ... raději se mu nebudeme věnovat ;o)
Příjemné brouzdání v trávě a brzké uzdravení Ti(vám) přeje bráška

Přidat nový příspěvek