HLUBO(ČS)KÉ ZTIŠENÍ - sobota 4.1.2014

01.01.2014 00:02

Když najdete odpověď na otázku: ,,Kdo jsem ?",  odpovíte si na všechny otázky …“

Ticho mnohé odhalí.

Kumránské svitky

 

 

Přijměte prosím pozvání na společné meditační ztišení v Hlubočkách Mariánském Údolí v sobotu 4.1.2014