Informace o mně

                   

 

Dne 3.3.1963 jsem dostal v Přerově jméno Jiří Ondrušák.

Nyní žiji v Hlubočkách Mariánském Údolí u Olomouce.

 

Život vnímám jako Hru, kterou opravdu miluji. 

Hraní mne totiž velice baví.

A baví mne asi ze stejného důvodu  jako ostatní hráče.

Skutečná Hra totiž podle mého soudu osvobozuje. Osvobozuje od toho, co už není,

i od toho, co všechno by být mohlo. Vnímána je tak jen Přítomnost.

Energie proudí radostně do Ni, do skutečného života.

A odkud?

Z Ní, z pramene, kde všechny tóny, slova, barvy i pohyby

zní čistě a jsou ve vzájemné harmonii.

 

Hraji si tak se slovy, se zvuky, s obrázky (focenými i malovanými) a jestli někoho moje příspěvky ve Hře osloví a najde v nich inspiraci, odpověď, útěchu nebo dokonce uzdravení, budu tomu nesmírně rád. 

V opačném případě budu mít radost z hravého Tady a Teď "jen" já, což pro mne ale není vůbec málo  ;o)

 

Hřiště, které je zde nabízeno, je otevřené, bez postraních čar,

bez branek a rozhodčích.

Kéž se v Něm cítíte příjemně (jako Doma =o) a kéž vám pomůže srdíčkem porozumět a myslí procítit smysl vašeho (našeho) utkání.

 

Budete-li mne chtít s něčím oslovit, bude mi ctí. Pokusím se být vám dobrým spoluhráčem  a přihrát vám To, co ve vás probudí laskavost, mír a harmonii.

Jiří

 

 

Přehled vzdělání

Nemyslím si, že počet absolvovaných škol, odborných kurzů, workshopů a dalších studií udělá z člověka nutně dobrého odborníka. Myslím si, že první podmínkou k úspěšné práci s lidmi je schopnost sebereflexe, nadhled spolupracující s humorem a umění nahlížet do obsahů a záměrů svých myšlenek, pocitů, slov a činů. Nakolik jsou v souladu s tím, co je prospěšné pro mne a pro ostatní. Jakmile člověk umí udělat pořádek u sebe a dokáže hojit své vlastní rány, je připraven nabídnout tyto služby i ostatním. Jen touha pomáhat žel nestačí. Není možné nabízet pomoc a lásku, neumím-li pomoc a lásku dávat sám sobě.

 

Oficiální školy

            2007-2010:    Univerzita Palackého v Olomouci, Speciální pedagogika

2008-2010:    Univerzita Palackého v Olomouci, Pedag.studium učitelů

1982-1987:    Vysoká škola dopravy a spojů Žilina

1978-1982:    Střední průmyslová škola Přerov

 1979-1978:   Základní škola ulice Optiky Přerov

 

Oficiální školičky

2013:               Empatický kontakt (Nenásilná komunikace dle M.B.Rosenberga) Ivany Horákové

                       Úvod do preterapie Aurélie Chábové

2012:               Kurz Muzikoterapie jako cesta k člověku Matěje Lipského

                       Kurz Muzikoterapie - brána do světa klienta Jiřího Kantora

                       Kreativní kognitivně-behaviour muzikoterapie a švédská FMT metoda Kataríny Grochalové

                       Kurz Arteterapie - Úvod do muzikoterapie a imaginačních technik Zdeňka Šimanovského

                       a M.Bažantové - Štefančíkové

                       Kurz Základy muzikoterapie pro seniory Jitky Suché

                       Kurz automatické kresby I. Jitky Králikové

                       Kurz Bazální stimulace I.  

                       Práce s krizí a tělem Yvonny Lucké a Luboše Kobrleho

                       Sexuální výchova a osvěta u osob s MP III., IV. Dany Štěrbové

                       Psychosociální a komunikační dovednosti Ivany Hanzlové

                       Pravidla šetrné sebeobrany

                       Komunikace s agresivním klientem

2011:               Kurz muzikoterapie manželů Plecháčkových

2011:               Sexuální výchova a osvěta u osob s MP I., II. Dany Štěrbové

2010:               Klient a řešení konfliktů Dany Štěrbové

                       Syndrom vyhoření Dany Štěrbové

2008:               Kurz Vzdělávání poradců uživatelů sociálních služeb - získání kvalifikace „Poradce uživatele sociálních služeb“

2000:               Seminář muzikoterapie a herní terapie vedený muzikoterapeutem a psychologem Mgr. Šimanovským

1978-1979:       Mateřská školka ulice Optiky  =o)

  

Neoficiální školičky:

            Semináře pro duši a tělo   Jitka Králiková (2011, 2012) 

            Reiki II.                            Zdenek Kotvan (2010)

            Reiki I.                             Blanka Hrubá   (2010)

            Ra - Sheeba II.                  Zdenek Kotvan (2010) 

            Ra - Sheeba I.                   Zdenek Kotvan (2009)

            LTVJ II.                             Zdenek Kotvan (2010)

            LTVJ I.                              Zdenek Kotvan (2009)

            ( LTVJ = léčebná technika Vyššího Já)

            Plamen Centrálního Slunce Zdenek Kotvan (2009)

            Dračí Reiki I., II                  Zdenek Kotvan (2009)

            Etherické Krystaly             Zdenek Kotvan (2009)

 

Členství v organizacích

V červenci 2012 jsem byl přijat za člena Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA)  www.musictherapy.cz

 

Praxe školy života:

2012               Náslech na hodinách muzikoterapie v Základní škole a Praktické škole Svítání o.p.s. v Pardubicích u Zd.Melichara

2012               Zahájení muzikoterapie v centru sociálních služeb Klíč Olomouc

2010-doposud  Pracovník sociálních služeb (centrum sociál.služeb Klíč Olomouc)

2010               Školní praxe ve škole Credo Olomouc v rehabil.třídě muzikoterapeuta Jiřího Kantora

2008-2009       Dobrovolník pro práci s mentálně postiženými CSS Klíč, včetně pomoci u dramaterapeutického Divadla My (viz doporučené odkazy), kde působím nyní již jako pracovník CSS Klíč

1999-2004       Založení a vedení obč.sdružení Š-terapie (více samostatný blok)

1999:              Stáž v britských nemocnicíh za měřená na herní terapii (viz článek v bloku Š-terapie)

            1987-2010       ČD - traťový dělník, zámečník, vozmistr, inženýr žel.dopravy, specialista pro mimoř.události a nehody 

.

Historie projektu

 

-

=

=o

=o)