SETKÁNÍ SE SLUNOVRATEM aneb SE TKÁNI S LUNO VRAT(K)EM

18.12.2012 23:55

SETKÁNÍ SE SLUNOVRATEM  aneb SE TKÁNI S LUNO VRAT(K)EM

 

Motto: Nevíme, zda je tento den tak významný, jak předpovídají mnozí. Jisté je, že tou pozorností  v myslích lidí, se důležitým stal. Vnímáme příležitost hluboké meditace a spojení.“

                                                                                                                    

Velice sdílím tato slova a cítím potřebu nabídnout čas a prostor k podobné meditaci, jakou pořádají v Kladně Eva s Jirkou. S vědomím, jak velkou sílu má myšlenka a slovo podpořené navíc silnou emocí, vnímám za důležité, aby v daný den byla na Zemi na vahách strachu a lásky podpořena druhá jmenovaná strana (bez odsuzování strany druhé).

 

Dovoluji si Vás ¨proto pozvat na sdílení a oslavu společného se-tkání s-luno-vrat(k)em. Zvány jsou všechny bytosti, které se při příležitosti návratu svého slunce na společnou oblohu chtějí svým tichem, myšlenkou, slovem, zvukem, pohybem či skutkem vzdát a otevřít se tkáni ve smíru v nás i ves míru kolem nás, setkání nebe se zemí …  =o)

Datum a místo:         21.12.2012, byt organizátora, Lesní 388, Hlubočky Mariánské Údolí, Země

                                   (and blízký les, L-Oshov, Svatý Kopeček)

Kontakt:                    jiriondrusak@seznam.cz , tel. 731 930 474

Začátek a konec:       8.00  – 24.00 s tím, že je možné se kdykoliv k meditaci přidat a kdykoliv ji ukončit dřív

Max.počet:                cca do 12 účastníků

Přihlášení:                 na výše uvedený kontakt do naplnění kapacity, nejlépe do 20.12.2012 do 24.h

Bližší informace najdete ve složce "Kalendář akcí"